Nieuws van InMens

Hieronder vind je onze meest recente nieuwsberichten. Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe opleidingen, trainingen en relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugdhulpverlening? Meld je dan aan voor onze maandelijkse mail.

Meld je aan voor de InMens nieuwsbrief:

20 november 2023

Tweede kamerverkiezingen: de onderwijsstandpunten van 10 partijen op een rij

De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan. Op 22 november wil je natuurlijk onderbouwd je stem uitbrengen. Maar ben je daar al klaar voor? Van tien grote partijen zette Onderwijsvanmorgen.nl een aantal belangrijke standpunten betreffende het onderwijs op een rijtje, zodat jij zelf niet alle volledige partijprogramma’s hoeft door te worstelen. Welke partij kijkt volgens jou het het beste naar de behoeften van de leerling en draagt bovendien het meeste bij aan jouw werkplezier?

13 november 2023

Aanbod uitgelicht: training BreinKracht

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het voor scholen en andere organisaties en bedrijven van groot belang om serieus aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid. Hierdoor voorkom je uitval en behoud je personeel. Ter preventie van ziekteverzuim biedt InMens de training BreinKracht aan.

Wat is de training BreinKracht?
✔ 4-daags programma (2, 3 en 4 februari en 16 maart)
✔ Gericht op verminderen van stress en vergroten van veerkracht
✔ Voor professionals uit alle branches
✔ Met betrekken van partner (kan ook een vriend(in) of collega zijn)
✔ Gebaseerd op systemische werken, NLP en oplossingsgericht werken
✔ Oefenen met 10 BreinKrachten: praktische tools om je onbewuste brein te activeren

2 november 2023

Wetsvoorstel: Versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

Op 5 oktober is het wetsvoorstel ‘Ouders en leerlingen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel heeft als doel de positie van ouders en leerlingen binnen passend onderwijs te versterken. Het wetsvoorstel regelt dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs hun mening mogen geven over de ondersteuning die zij krijgen en dat de informatie over passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en het samenwerkingsverband toegankelijker wordt voor ouders en leerlingen.
13 oktober 2023

Aanbod uitgelicht: trainingen Gespreksvaardigheden

Goede gesprekken voeren met ouders is niet een natuurtalent dat je nu eenmaal hebt of niet. Het is een vaardigheid die je kunt leren en waar je steeds beter in kunt worden. Een vaardigheid die we bij InMens al vanaf de kleutergroepen als onmisbaar beschouwen bij het bouwen aan een duurzaam gezond pedagogisch klimaat.

InMens biedt verschillende 1-daagse incompany trainingen aan op het gebied van gespreksvaardigheden. Om goed te kunnen oefenen werken we in de trainingen met acteurs. Meer weten? Lees verder via de button.

25 september 2023

Week Tegen Pesten | Gratis download begroetingen

Pesten gebeurt vaak buiten het zicht van de leerkracht. Dat zorgt ervoor dat leerkrachten niet altijd herkennen en erkennen dat een kind gepest wordt. Neem het altijd serieus als een kind aangeeft gepest te worden, ook als je het niet zelf hebt gezien.

Door iedere dag alle kinderen persoonlijk te begroeten bij de deur, kun je verschillen in gedrag snel signaleren en tijdig handelen. Download de picto’s voor persoonlijke begroetingswijzen. Iedere leerkracht kiest er met zijn groep 4 uit en plakt deze op het blauwe achtergrond papier. De begroetingen worden op of naast de deur van het klaslokaal gehangen.

20 september 2023

Aanbod uitgelicht: Groepsdynamiek interventies

Iedere leerkracht treft wel eens groep waarbij het niet lukt de sfeer zo te krijgen als je graag zou willen. InMens biedt dan ondersteuning, waarbij we altijd werken vanuit de relatiedriehoek.

Huidige dynamieken van kinderen, ouders, leerkrachten en schoolorganisatie brengen we in kaart. Vandaaruit stellen we lange- en kortetermijndoelen. Kennis, inzicht en vaardigheden van leerkrachten versterken we waar nodig door middel van teamtraining om langetermijndoelen te behalen.Het hele traject is op maat en kan zowel curatief als preventief worden ingezet. We streven ernaar om de expertise binnen de school te vergroten en zoveel mogelijk interventies en werkvormen door de school zelf te laten uitvoeren met coaching van de InMens trainer.

25 augustus 2023

Gratis download: Checklist Routines

Elke school heeft zijn routines, waardoor voor iedereen duidelijk is: ‘Zo doen wij het hier’. De mate waarin deze eenduidig zichtbaar en voelbaar zijn in de school heeft invloed op de manier waarop veiligheid beleefd wordt.

Het belang van regels en routines in het basisonderwijs kan niet genoeg benadrukt worden als het gaat om het creëren van een veilig klimaat en het bevorderen van verbinding in de groep. Regels en routines bieden structuur en duidelijkheid, wat essentieel is voor het creëren van een positieve leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en goed gedijen.

Download onze gratis checklist hieronder om voor jezelf en met je team de routines binnen jullie school in kaart te brengen. Bepaal dan welke routines jullie schoolbreed inzetten en hoe je ze wilt visualiseren.

21 augustus 2023

Aanbod uitgelicht: Training Breinbewust lesgeven

De start van het schooljaar is een belangrijk moment om intensief te werken aan een veilig pedagogisch klimaat. Preventief kun je al veel doen om het gevoel van veiligheid en verbinding bij kinderen te vergroten. Onze 2-daagse training Breinbewust lesgeven (20 en 21 september) leert je om gedrag van kinderen beter te begrijpen en daardoor bewuster te handelen als leerkracht.

Kinderen die zich onveilig, niet begrepen en gezien voelen, laten nogal eens gedrag in de klas zien wat anderen stoort. Breinbewust lesgeven (ook wel ‘traumasensitief lesgeven’) is een effectieve werkwijze die gericht is op het vergroten van een gevoel van veiligheid en verbinding voor alle leerlingen in de klas, waardoor kinderen zich meer ontspannen en begrepen voelen en gewenst gedrag toeneemt.

3 juli 2023

Verschenen: Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding

Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding van Peter de Vries en Rob Gilsing leert en stimuleert jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers. En daarmee het kind centraal te zetten. Aan de publicatie leverden Erik Hekkelman, Martin Schravesande en Katrien Schober vanuit InMens ook een bijdrage.

19 juni 2023

Gratis download: kennismakingsvragen doorschuifochtend

Een positief en veilig klimaat is belangrijk in een klas. In onze trainingen over breinbewustzijn en bij de groepsdynamiek interventies die we in het komende schooljaar verzorgen, besteden we hier aandacht aan. Maar hoe investeer je nú al in het leerklimaat van volgend jaar?

Zorg dat je aanstaande leerlingen zich gezien voelen. Spreek ze alvast eens aan op de gang en laat ze de kennismakingsvragen alvast invullen tijdens de doorschuifochtend. Een voorbeeld nodig? Download onze gratis vragenlijst.

12 juni 2023

Aanbod uitgelicht: Opleidingen systemisch coachen

Als we willen begrijpen wat er op scholen en in de jeugdhulpverlening gebeurt, dan helpt het om gedrag van kinderen, ouders en leerkrachten niet als losstaande verschijnselen te zien.

Goed omgaan met ‘lastige klassen’, ontevreden ouders of belemmerend gedrag van kinderen, begint vaak met het doorzien van de systeemdynamiek.

Benieuwd naar onze opleidingen ‘oplossingsgericht en systemisch coachen’ (7 dagen) en ‘systemisch coachen van gezinnen’ (8 dagen)? Lees dan verder!