Welkom bij InMens

InMens biedt training en coaching aan professionals uit het onderwijs en jeugdhulpverlening en staat voor verbinding, kwaliteit en maatwerk. Daarnaast biedt InMens begeleiding voor kinderen en volwassenen bij vragen over persoonlijke ontwikkeling of opvoeding. Onze werkwijze is oplossingsgericht, systemisch en werkend vanuit de positieve psychologie.

Bestel NIELS Emotiekaarten

Om kinderen te helpen zich beter te leren uiten en zichzelf te leren kennen heeft InMens een set Emotiekaarten ontwikkeld. Het benoemen van gevoelens en emoties helpt kinderen om ze beter te begrijpen en een plek te geven voor zichzelf. Deze NIELS Emotiekaarten helpen kinderen om zonder woorden aan te geven wat ze ervaren. Lees verder of bestel de NIELS Emotiekaarten direct in onze webshop.

26-01, 2-2, 2-3, 16-3, 30-3, 20-4 2021,
Doelgroep: Onderwijs en jeugdhulpverlening
9.00- 17.00 Verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen
Industrieweg 21, Wageningen

Onderwijs- en jeugdhulpverleningsaanbod

InMens Pedagogisch Maatwerk

De school en thuiswereld van kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezinssituaties zijn van grote invloed op hoe een kind zich voelt en gedraagt op school en andersom. Scholen zijn zoekende hoe zij beter om kunnen gaan met het toenemend aantal leerlingen met een complexe thuissituatie, grensoverschrijdend of teruggetrokken gedrag en zoeken naar de grens tussen onderwijs en zorg.

Uit onderzoek blijkt dat het verbinden van de thuis- en schoolwereld een positieve invloed heeft op het welbevinden en de prestaties van kinderen én op de samenwerking tussen ouders en school.
Pedagogisch Maatwerk is een integrale werkwijze die zich richt op het versterken van de relatiedriehoek, pedagogisch klimaat, communicatie en betere afstemming binnen de school op de diversiteit aan kinderen, ouders en leerkrachten.

Succesfactoren

  • Integrale aanpak: aanbod voor team, MT, leerkrachten, leerlingen en ouders
  • Verbinden van de school en thuis wereld
  • Competenties die op school zijn aangeboden worden thuis versterkt en bekrachtigd
  • Vergroten van kennis en inzicht en aanleren van vaardigheden
  • Aanbod vindt plaats in de schoolse setting waardoor direct het geleerde in de dagelijkse praktijk geoefend wordt
  • Maatwerk voor groepen en individuen
  • Gebaseerd op succesvolle onderzoeken en methodieken

Lees verder

CRKBO