Welkom bij InMens

InMens biedt training, supervisie, advies en coaching aan professionals uit het onderwijs en jeugdhulpverlening en staat voor het werken vanuit het 5V model, kwaliteit en maatwerk. We bieden begeleiding bij vragen over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast leiden we mensen op tot trainer of coach in hun eigen werkveld. Onze werkwijze is oplossingsgericht, systemisch en werkend vanuit de positieve psychologie. Resultaat is meer eigenaarschap en versterken van onderlinge verbinding.

Onderwijs- en jeugdhulpverleningsaanbod

Pedagogisch Maatwerk

Het aanbod richt zich op het pedagogisch klimaat in groepen, gespreksvaardigheden en het versterken van de relatiedriehoek. Het resultaat is effectiever handelen bij onbegrepen gedrag van leerlingen, meer eigenaarschap bij kinderen, intensievere samenwerking met ouders en meer grip op de grens tussen onderwijs en zorg.

 

Succesfactoren

  • Integrale aanpak
  • Maatwerk
  • Verbinden van de school met de thuiswereld
  • Competenties die op school zijn aangeboden worden thuis versterkt
  • Vergroten van kennis, inzicht en aanleren van vaardigheden
  • Leerling- en groepsaanbod vinden plaats binnen de school met begeleide transfer
  • Gebaseerd op succesvolle onderzoeken en methodieken

Trainingsdata en opstellingendagen

InMens verzorgt met regelmaat open trainingen voor professionals uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening en organiseert opstellingendagen voor professionals en particulieren.

Het 5V-model

Het 5V-model

Bestel NIELS Emotiekaarten

Om kinderen te helpen zich beter te leren uiten en zichzelf te leren kennen heeft InMens een set Emotiekaarten ontwikkeld. Het benoemen van gevoelens en emoties helpt kinderen om ze beter te begrijpen en een plek te geven voor zichzelf. Deze NIELS Emotiekaarten helpen kinderen om zonder woorden aan te geven wat ze ervaren. Lees verder of bestel de NIELS Emotiekaarten direct in onze webshop.