Welkom bij InMens

InMens biedt training en begeleiding aan professionals uit het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en hulpverlening en staat voor verbinding, kwaliteit en maatwerk. Daarnaast biedt InMens workshops en coaching voor kinderen en volwassenen bij vragen over persoonlijke of professionele ontwikkeling. Wij helpen mensen een volgende stap te zetten en hun eigen pad te volgen. Katrien Schober is eigenaar van InMens en werkt intensief samen met een aantal goed aangeschreven samenwerkpartners. Wij vormen een team van enthousiaste en ervaren trainers en coaches en bieden coaching en therapie.

Werkwijze

Onze werkwijze is oplossingsgericht en systemisch. We geloven dat mensen zich het beste ontwikkelen door te focussen op waar je nu staat en welke doelen en veranderingen je graag wilt bereiken. We werken altijd vanuit het systeem en kijken naar wat er gebeurt in de interactie tussen jou en de ander.

Bestel NIELS Emotiekaarten

Om kinderen te helpen zich beter te leren uiten en zichzelf te leren kennen heeft InMens een set Emotiekaarten ontwikkeld. Het benoemen van gevoelens en emoties helpt kinderen om ze beter te begrijpen en een plek te geven voor zichzelf. Deze NIELS Emotiekaarten helpen kinderen om zonder woorden aan te geven wat ze ervaren. Lees verder of bestel de NIELS Emotiekaarten direct in onze webshop.

31 augustus 2020
Doelgroep: iedereen is welkom
9.15- 17.00 Opstellingendag
Industrieweg 21, Wageningen

Onderwijsaanbod

Diversiteit in verbinding

Steeds meer scholen worstelen met het feit dat de samenwerking met ouders moeizaam verloopt. Ouders worden als veeleisend, te betrokken of juist onvoldoende betrokken ervaren. Daarnaast zien we een verzwaring in de doelgroep leerlingen waardoor een toenemend aantal leerkrachten zich overbelast en/ of handelingsverlegen voelt. Herkenbaar?

Uit onderzoek blijkt dat het verbinden van de thuis- en schoolwereld een positieve invloed heeft op het welbevinden en de prestaties van kinderen én op de samenwerking tussen ouders en school.
InMens richt zich op het versterken van de relatiedriehoek, pedagogisch klimaat, communicatie en betere afstemming binnen de school op de diversiteit aan kinderen, ouders en leerkrachten. Onze werkwijze is oplossingsgericht, systemisch en werkend vanuit de positieve psychologie.

Lees verder

CRKBO