Groepsdynamiek interventie

InMens biedt zowel curatieve als preventieve groepstrajecten. De focus tijdens de trajecten ligt op het vergroten van sociale vaardigheden en eigenaarschap. Door kinderen bewuster te maken van de invloed van hun eigen gedrag op de ander, groeit hun zelfreflectie. Vandaaruit werken we aan zelfsturing. Onderlinge verbinding en vergroten van veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers tijdens het werken met groepen om eigenaarschap bij kinderen te vergroten. Er wordt gewerkt vanuit de relatiedriehoek met ouders. In overleg met de school wordt bepaald op welke manier ouders betrokken worden.

Curatieve Groepsdynamiek interventie bij uitdagende groepen

Iedere leerkracht treft wel eens groep waarbij het niet lukt de sfeer zo te krijgen als je graag zou willen. InMens biedt dan een interventie voor jouw klas die aansluit bij jouw hulpvraag. Het gehele traject is op maat, we streven ernaar om de expertise binnen de school te vergroten en zoveel mogelijk interventies en werkvormen door de school zelf te laten uitvoeren met coaching van de InMens trainer. Samen bepalen we wat jullie zelf gaan doen en wat de InMens trainer doet. We werken hierbij intensief samen met de intern begeleider of directeur, zodat de voortgang goed zichtbaar is en ieder de taken kan uitvoeren die horen bij zijn functie. We kijken wat nodig is op korte termijn en op de lange termijn. Vaak wordt een combinatie gemaakt van een startfase door de InMens trainer, een training voor de leerkracht of schoolteam en coaching voor de leerkracht. We streven ernaar zoveel mogelijk online coaching te bieden om de kosten voor de school zo laag mogelijk te houden. Uiteraard komen we op school waar dit nodig is.

Wanneer?

 • Onrust in de groep
 • Pesten of buitensluiten
 • Groepjesvorming
 • Sterke leidersfiguur
 • Ordeproblemen
 • Werkhoudingsproblemen
 • Letten op elkaar en met elkaar bemoeien
 • Onveiligheid in de groep
 • Klachten van ouders

Werkwijze

Het traject is geheel maatwerk. De interventie bestaat uit een aantal fasen. Per klas wordt In overleg met de school bepaald hoe het traject eruit gaat zien en waar de focus op komt te liggen. Ouders worden altijd op de hoogte gehouden van de voortgang van het traject.

Startfase door InMens

 • Intakegesprek
 • Ouders inlichten
 • Observatie en nagesprek
 • Kindgesprekken

Uitvoerfase 

 • Individuele kindgesprekken
 • Emotieregulatie training of sociale vaardigheidstraining voor klein groepje leerlingen
 • Werkvormen met de hele klas
 • Betrekken van ouders
 • Leerkracht coaching
 • Afstemming met leerkracht, IB, directie
 • Waar nodig afstemming met betrokken externen

Afrondingsfase

 • Evalueren met de klas
 • Betrekken van ouders
 • Evaluatiegesprek met leerkracht, IB, directie
 • Voortgang en borgingsplan bespreken

Preventieve Groepsdynamiek interventie

Wanneer?

 • Inzicht krijgen in zichtbare en onzichtbare groepsprocessen die spelen in je groep
 • Als je de sociale vaardigheden, eigenaarschap en zelfreflectie van kinderen wilt vergroten
 • Als je het belangrijk vindt dat kinderen zich leren verbinden met elkaar en optimaal contact leren maken
 • Als je de school en thuiswereld van kinderen meer met elkaar wilt verbinden
 • Als je ouders bewuster wilt betrekken bij de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind

Werkwijze

Het traject is geheel maatwerk. De leerkracht is altijd actief aanwezig tijdens de lessen. Na afloop van de les kan de leerkracht direct in de klas praktisch aan de slag met wat er aan bod is gekomen. De leerkracht maakt zelf de transfer van het traject naar de ouders. Preventieve trajecten zijn inzetbaar voor een losse groep of als schooltraject in alle klassen om het pedagogische klimaat een boost te geven.

 

Mogelijkheden

 • 1 les systemische groepsopstelling van de klas, hierbij krijg je in 1 les direct inzicht in welke zichbare en onzichtbare processen er spelen in je klas. Tijdens deze les wordt systemisch gewerkt met poppetjes
 • 3 lessen gericht op verbinding en elkaar beter leren kennen, de eerste les is een systemische groepsopstelling
 • 6 tot 8 lessen waarbij de focus ligt op het vergroten van sociale vaardigheden en versterken van zelfbewustzijn

Resultaat van een curatieve of preventieve groepsdynamiek interventie

 • Kinderen voelen zich veiliger in de klas
 • Leerkracht heeft meer grip op de groep
 • Leerkracht heeft meer inzicht in (on)zichtbare dynamieken die spelen in de groep
 • Ouders voelen zich gezien, gehoord en begrepen
 • Zelfvertrouwen van kinderen en leerkracht is vergroot
 • Kinderen zijn zich bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens van anderen en handvatten om daar op een goede manier mee om te gaan
 • Kinderen mogen zichzelf zijn
 • Kinderen zijn zich bewuster geworden van de invloed van hun eigen gedrag op dat van een ander en andersom
 • Betere concentratie en werkhouding in de klas
 • kinderen zijn zich bewuster van hun eigen en elkaars kwaliteiten en talenten

Meer informatie of een offerte op maat?
Neem gerust contact op met Katrien Schober, via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388