Katrien Schober

Katrien Schober is eigenaar van InMens Training en Coaching. Zij is een ervaren trainer en coach in oplossingsgericht en systemisch werken.

Specialisaties: Groepsdynamiek interventies, ouderbetrokkenheid, werken vanuit de relatiedriehoek, pestproblematiek, oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, systemisch werken, coachen van (startende) leerkrachten, supervisie van IB’ers, ambulant begeleiders en jeugdhulpverleners, advies en ondersteuning voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij werkgroepen rondom talentontwikkeling, eigenaarschap, ouderbetrokkenheid, pedagogisch klimaat en groepsdynamiek, opleiden van trainers, teambuilding, verbinden van onderwijs en zorg.

Meer over Katrien haar achtergrond lees je hier.

Maeyke de Ree

Maeyke de Ree is gecertificeerd trainer in het programma van Conscious Discipline en vanuit dit gedachtegoed ook werkzaam voor InMens training. In dit sociaal-emotionele programma staat kennis over het brein centraal om vanuit daar veiligheid en verbinding in jezelf te vinden om veerkrachtig en kalm problemen te leren oplossen.

Inmiddels is Maeyke ook opgeleid in het systemisch coachen en dit is een waardevolle aanvulling om liefdevol kinderen, leerkrachten en ouders te begeleiden en coachen. In haar werk als trainer en begeleider werkt ze vanuit haar authentieke zelf aan het spiegelen van de authenticiteit van de ander om op deze manier een bijdrage te leveren aan een wereld waarin problemen worden opgelost in plaats van gecreëerd. 
Daarnaast werkt Maeyke ook als schoolleider op een basisschool in Leusden. Op deze school wordt er al een aantal jaar met Conscious Discipline gewerkt en is er een school familie gebouwd met het team, met de kinderen en met ouders.

Theo Bruekers

Theo heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en als trainer en coach. Zijn werkwijze kenmerkt zich door zijn theoretische achtergrondkennis die hij op praktische wijze weet om te zetten. Vanuit verbinding, luisteren, open staan voor de ander en humor, geeft hij mensen op effectieve wijze inzicht in hun eigen processen en de onderliggende dynamieken die spelen tussen mensen. Theo werkt met groepen deelnemers in trainingen en doet daarnaast individuele coaching van ouders en kinderen. Ook werkt hij met het hele gezin aan het versterken van de gezinsdynamieken. Hij kan op systemische wijze jarenlange negatieve patronen die er spelen in korte tijd aan het licht brengen en doorbreken. In opleidingen, trainingen, workshops en coaching met Theo leer je door te doen en weet hij door zijn vele praktijkvoorbeelden mensen te inspireren.
Lees meer over Theo en zijn achtergrond

Marit Buitendijk

Marit is gestart in de directe hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze heeft een brede werkervaring in verschillende sectoren: de Jeugdhulpverlening, het Kinderziekenhuis en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij geeft al jaren trainingen gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is zij werkzaam als Gezinsbegeleider en Impulsklas-ouderbegeleider. De aanpak van Marit tijdens haar begeleiding en trainingen is ondersteunend, daadkrachtig en oplossingsgericht. Haar doel is bereikt als kinderen, leerkrachten en ouders weer in hun kracht staan. Ze geniet als ze ziet dat de kinderen succeservaringen opdoen en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en groeien!
Lees meer over Marit.

Erik Hekkelman

Erik Hekkelman is werkzaam als trainer en coach. Hij heeft jarenlange ervaring als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Zijn werkwijze met kinderen kenmerkt zich door onderwijsaanbod op maat. Hij begeleidt zowel groepen als individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag.
Oplossingsgericht en met een systemische blik staat hij voor betekenisvol onderwijs voor iedereen. In zijn contact en inhoud, en in zijn coachen en sturen is zijn hart voor onderwijs zichtbaar.
Met humor en authenticiteit kan hij als geen ander aansluiten bij de vraag die er ligt en gezamenlijkheid creëren om de uitdagingen aan te gaan die er nog liggen. Vertrouwen is de basis, van daaruit gaat Erik op zoek naar de volgende stap. Lees meer over Erik.

Annemieke Mol Lous

Dr. Annemieke Mol Lous is als lector verbonden aan het lectoraat passend onderwijs bij Educatieve faculteit van de Hogeschool Leiden en de pabo van de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Haar opdracht is het onderzoeken en beschrijven van effectieve vormen van passend onderwijs om van daaruit scholen, besturen en Samenwerkingsverbanden te adviseren en te ondersteunen om dit praktisch vorm te kunnen geven. Ook worden de opbrengsten van de onderzoeken gebruikt om de pabo-opleidingen van de beide hogescholen te adviseren over hoe zij in het curriculum meer kunnen inzetten op effectief passend onderwijs. Lees meer over Annemieke.

Sandra Verhaar

Sandra heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen, hun ouders en andere opvoeders, zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Zij traint groepen kinderen met als doel om hen inzicht in zichzelf en anderen te geven, waarbij het aanleren van vaardigheden centraal staat. Regelmatig worden deze preventieve groepstrainingen gedurende de Gouden Weken ingepland om de kinderen en hun leerkracht(en)extra te ondersteunen.

Sandra geeft daarnaast curatieve groepstrainingen, wanneer de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Alle trainingen zijn maatwerk en de inhoud wordt in nauw overleg met de leerkrachten bepaald. Samenwerking met de ouders en leerkrachten is essentieel. Om die reden verzorgt zij ook trainingen, workshops en coaching aan teams en/of leerkrachten en ouders.
Begeleidingstrajecten hebben ondermeer als doel de kinderen en volwassenen inzicht en handvatten te geven om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen denken, doen en voelen. Het mooie is dat kinderen hier verrassend goed in zijn!
Zo vertelde een jongen van 10 tijdens de evaluatie van een traject:’Ik ben er achter gekomen dat ik vroeger een ander speelde dan ik ben. Ik dacht toen dat het stoer was om altijd de baas te spelen. Ik heb nu veel meer echte vrienden en ik voel me rustiger van binnen’.