Katrien Schober

Katrien Schober is eigenaar van InMens Training en Coaching. Zij is een ervaren trainer en coach in oplossingsgericht en systemisch werken.

Specialisaties: Groepsdynamiek interventies, ouderbetrokkenheid, werken vanuit de relatiedriehoek, pestproblematiek, oplossingsgerichte gespreksvaardigheden, systemisch werken, coachen van (startende) leerkrachten, supervisie van IB’ers, ambulant begeleiders en jeugdhulpverleners, advies en ondersteuning voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij werkgroepen rondom talentontwikkeling, eigenaarschap, ouderbetrokkenheid, pedagogisch klimaat en groepsdynamiek, opleiden van trainers, teambuilding, verbinden van onderwijs en zorg.

Meer over Katrien haar achtergrond lees je hier.

Kim Anne Stroink

Kim Anne Stroink is GZ psycholoog, afgestudeerd als neuro- en kinder/ jeugdpsycholoog aan de universiteit van Leiden. Ze heeft veel affiniteit met het werken met jongeren/jongvolwassen en gezinnen. Kim Anne haar werkwijze wordt getypeerd door een warme, empathische benadering en haar groot analytisch vermogen. Vanuit haar intuïtie en mensenkennis communiceert zij respectvol en direct over wat zij ziet en ervaart in het contact met haar cliënten. De focus van haar begeleiding ligt in het vergroten van het zelfbewustzijn en het bewuster inzetten van de kwaliteiten van de mensen waarmee zij werkt. Zij weet angsten om te zetten in daadkracht. Hierbij is het inzetten van het gezin of netwerk vaak onderdeel van de geboden ondersteuning.
Lees meer over de achtergrond van Kim Anne Stroink

Theo Bruekers

Theo heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en als trainer en coach. Zijn werkwijze kenmerkt zich door zijn theoretische achtergrondkennis die hij op praktische wijze weet om te zetten. Vanuit verbinding, luisteren, open staan voor de ander en humor, geeft hij mensen op effectieve wijze inzicht in hun eigen processen en de onderliggende dynamieken die spelen tussen mensen. Theo werkt met groepen deelnemers in trainingen en doet daarnaast individuele coaching van ouders en kinderen. Ook werkt hij met het hele gezin aan het versterken van de gezinsdynamieken. Hij kan op systemische wijze jarenlange negatieve patronen die er spelen in korte tijd aan het licht brengen en doorbreken. In opleidingen, trainingen, workshops en coaching met Theo leer je door te doen en weet hij door zijn vele praktijkvoorbeelden mensen te inspireren.
Lees meer over Theo en zijn achtergrond

Marit Buitendijk

Marit is gestart in de directe hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze heeft een brede werkervaring in verschillende sectoren: de Jeugdhulpverlening, het Kinderziekenhuis en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij geeft al jaren trainingen gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is zij werkzaam als Gezinsbegeleider en Impulsklas-ouderbegeleider. De aanpak van Marit tijdens haar begeleiding en trainingen is ondersteunend, daadkrachtig en oplossingsgericht. Haar doel is bereikt als kinderen, leerkrachten en ouders weer in hun kracht staan. Ze geniet als ze ziet dat de kinderen succeservaringen opdoen en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en groeien!
Lees meer over Marit.

Thomas Wustefeld

In zijn werk probeert Thomas dicht bij zichzelf te blijven en is de mix van het werken vanuit je hart, gekoppeld aan gerichte begeleidingsinterventies voor hem de juiste combinatie. Kenmerkend voor Thomas zijn coaching is de focus die ligt op het scherp krijgen van persoonlijke kwaliteiten van de leerkracht waarbij er aandacht is voor de mens achter de leerkracht. Eventuele belemmeringen worden oplossingsgericht en zorgvuldig aangepakt, zodat de werkzaamheden weer met hernieuwd vertrouwen opgepakt kunnen worden. Helpend hierbij is de ruime onderwijservaring die Thomas heeft. Lees meer over Thomas.

Erik Hekkelman

Erik Hekkelman is werkzaam als trainer en coach. Hij heeft jarenlange ervaring als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Zijn werkwijze met kinderen kenmerkt zich door onderwijsaanbod op maat. Hij begeleidt zowel groepen als individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag.
Oplossingsgericht en met een systemische blik staat hij voor betekenisvol onderwijs voor iedereen. In zijn contact en inhoud, en in zijn coachen en sturen is zijn hart voor onderwijs zichtbaar.
Met humor en authenticiteit kan hij als geen ander aansluiten bij de vraag die er ligt en gezamenlijkheid creëren om de uitdagingen aan te gaan die er nog liggen. Vertrouwen is de basis, van daaruit gaat Erik op zoek naar de volgende stap. Lees meer over Erik.

Annemieke Mol Lous

Dr. Annemieke Mol Lous is als lector verbonden aan het lectoraat passend onderwijs bij Educatieve faculteit van de Hogeschool Leiden en de pabo van de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Haar opdracht is het onderzoeken en beschrijven van effectieve vormen van passend onderwijs om van daaruit scholen, besturen en Samenwerkingsverbanden te adviseren en te ondersteunen om dit praktisch vorm te kunnen geven. Ook worden de opbrengsten van de onderzoeken gebruikt om de pabo-opleidingen van de beide hogescholen te adviseren over hoe zij in het curriculum meer kunnen inzetten op effectief passend onderwijs. Lees meer over Annemieke.