Katrien Schober

Katrien Schober is eigenaar van InMens Training en Coaching en ervaren trainer en coach in oplossingsgericht en systemisch werken. Katrien haar werkwijze kenmerkt zich door de oprechte aandacht die ze heeft voor anderen en het creëren van een veilige sfeer waarin mensen zich kwetsbaar durven opstellen. Door het delen van haar eigen praktijkervaringen en haar kwaliteit tot het leggen van verbanden, weet zij snel in te spelen op de diversiteit aan vragen en leerbehoeften van haar deelnemers en gesprekspartners. Katrien heeft jarenlange werkervaring in het onderwijs: SBO leerkracht, IB’er, AB’er bij het samenwerkingsverband, coördinator herstart en op de rails. Katrien is breed inzetbaar als trainer en coach. Ze doet graag groepsdynamiek interventies in klassen en verzorgt coaching en trainingen aan onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners. Zij denkt graag met de klanten mee over wat er op korte en lange termijn nodig is bij individuen of binnen organisaties om ieder te laten groeien in kwaliteiten en vaardigheden. Katrien volgde diverse opleidingen: gedragsspecialist, beeldcoaching, NLP, oplossingsgerichte management en coaching, oplossingsgerichte gespreksvoering met kinderen en pubers, pedagogisch tact, organisatie opstellingen, familie opstellingen, deep democracy, conscious discipline.

Theo Bruekers

Theo heeft jarenlange ervaring in het onderwijs en als trainer en coach. Zijn werkwijze kenmerkt zich door zijn theoretische achtergrondkennis die hij op praktische wijze weet om te zetten. Vanuit verbinding, luisteren, open staan voor de ander en humor, geeft hij mensen op effectieve wijze inzicht in hun eigen processen en de onderliggende dynamieken die spelen tussen mensen. Theo werkt met groepen deelnemers in trainingen en doet daarnaast individuele coaching van ouders en kinderen. Ook werkt hij met het hele gezin aan het versterken van de gezinsdynamieken. Hij kan op systemische wijze jarenlange negatieve patronen die er spelen in korte tijd aan het licht brengen en doorbreken. Theo is actief als NLP en systemisch trainer en coach. Theo begon zijn carrière in het onderwijs en heeft wereldwijd vele trainingen en workshops gevolgd op het gebied van organisatieopstellingen, familieopstellingen, NLP en ademhalingstechnieken.

 

Erik Hekkelman

Erik Hekkelman is werkzaam als trainer en coach. Hij heeft jarenlange ervaring als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Zijn werkwijze met kinderen kenmerkt zich door onderwijsaanbod op maat. Hij begeleidt zowel groepen als individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag.
Oplossingsgericht en met een systemische blik staat hij voor betekenisvol onderwijs voor iedereen. In zijn contact en inhoud, en in zijn coachen en sturen is zijn hart voor onderwijs zichtbaar.
Met humor en authenticiteit kan hij als geen ander aansluiten bij de vraag die er ligt en gezamenlijkheid creëren om de uitdagingen aan te gaan die er nog liggen. Vertrouwen is de basis, van daaruit gaat Erik op zoek naar de volgende stap.

Marit Buitendijk

Marit is gestart in de directe hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze heeft een brede werkervaring in verschillende sectoren: de Jeugdhulpverlening, het Kinderziekenhuis en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij geeft al jaren trainingen gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is zij werkzaam als Gezinsbegeleider en GroeiKracht trainer. De aanpak van Marit tijdens haar begeleiding en trainingen is ondersteunend, daadkrachtig en oplossingsgericht. Haar doel is bereikt als kinderen, leerkrachten en ouders weer in hun kracht staan. Ze geniet als ze ziet dat de kinderen succeservaringen opdoen en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en groeien!

Bij InMens houdt Marit zich bezig met kinderen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken als het o.a. gaat om sociale vaardigheden. Door onzekerheid of onwetendheid hebben ze het in het contact met anderen soms lastig. Het doel is dat deze kinderen/jongeren (weer) adequaat met dagelijkse situaties leren omgaan en dat zij de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Kinderen leren in de Groeikracht training specifieke sociale en emotionele vaardigheden. Marit komt ook om de hoek wanneer er in een klas verstoorde onderlinge relaties zijn of wanneer er sprake is van pestproblematiek.

Annemieke Mol Lous

Dr. Annemieke Mol Lous is als lector verbonden aan het lectoraat passend onderwijs bij Educatieve faculteit van de Hogeschool Leiden en de pabo van de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Haar opdracht is het onderzoeken en beschrijven van effectieve vormen van passend onderwijs om van daaruit scholen, besturen en Samenwerkingsverbanden te adviseren en te ondersteunen om dit praktisch vorm te kunnen geven. Ook worden de opbrengsten van de onderzoeken gebruikt om de pabo-opleidingen van de beide hogescholen te adviseren over hoe zij in het curriculum meer kunnen inzetten op effectief passend onderwijs.Op basis van het onderzoek adviseert zij o.a. de Onderwijsraad, de evaluatiecommissie passend onderwijs en het Ministerie van OCW. Internationaal is ze betrokken bij diverse universiteiten en hogescholen op het gebied van passend onderwijs.

Sandra Verhaar

Sandra heeft jarenlange ervaring in het werken met kinderen, hun ouders en andere opvoeders, zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Zij traint groepen kinderen met als doel om hen inzicht in zichzelf en anderen te geven, waarbij het aanleren van vaardigheden centraal staat. Regelmatig worden deze preventieve groepstrainingen gedurende de Gouden Weken ingepland om de kinderen en hun leerkracht(en)extra te ondersteunen.

Sandra geeft daarnaast curatieve groepstrainingen, wanneer de onderlinge verhoudingen verstoord zijn. Alle trainingen zijn maatwerk en de inhoud wordt in nauw overleg met de leerkrachten bepaald. Samenwerking met de ouders en leerkrachten is essentieel.
Begeleidingstrajecten hebben ondermeer als doel de kinderen en volwassenen inzicht en handvatten te geven om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen denken, doen en voelen.

Bianca Beuker

Bianca Beuker is gecertificeerd PBS-coach en is daarnaast werkzaam als zorg-coördinator in het Voorgezet Speciaal Onderwijs. Zij heeft jarenlange ervaring als leerkracht en intern begeleider in het (speciaal) basisonderwijs en heeft veel expertise op het gebied van gedrag en een (positief) pedagogisch klimaat. Bianca begeleidt zowel scholen, groepen en individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag. Haar begeleidingsstijl kenmerkt zich het beste als procesgericht, betrokken en met aandacht voor de individuele leerling. Hierbij denkt ze graag buiten de kaders en vooral in mogelijkheden. Bianca vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de kracht en talenten van kinderen. Hierbij zet ze graag haar humor en relativeringsvermogen in! 

 

Elise Koolen

Elise Koolen is haar carrière begonnen als gezinscoach bij Gezinsbegeleiding Autisme. Ze is een professional op het gebied van ambulante gezinsbegeleiding, gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornissen. Haar insteek als gezinscoach is het ondersteunen en meedenken in de persoonlijke en opvoedingsvraagstukken van gezinnen. Het opstellen van begeleidingsplannen en het leiden en deelnemen aan multidisciplinaire overleggen. Naast pedagoog is Elise leerkracht in het basisonderwijs, waardoor ze de onderwijs en zorgwereld goed met elkaar kan verweven. Ze werkt vanuit een open en creatieve houding met kinderen en ouders en onderzoek met het gehele gezin waar de knelpunten liggen en gaat met een ieder van hen aan de slag. Aandacht voor elkaar staat centraal. Elise is enthousiast, zacht en toch daadkrachtig. Ze is sociaal en communicatief vaardig en heeft een zorgvuldige resultaatgerichte werkhouding. Elise is een flexibel en positief ingesteld mens.  Elise heeft naast de Pabo de opleiding Ecologische pedagogiek afgerond.  

 

Martin Schravesande

Martin Schravesande is adviseur, trainer en publicist op het terrein van onderwijs/zorg-problematiek en de pedagogische relatie. Martin werkte eerder als beleidsmaker en organisatieadviseur op het ministerie van OCW, als HBO-docent en als leraar/ projectleider van een thuiszittersklas (zie: ‘De thuiszittersklas’, uitgeverij van Gennep, 2021). In zijn werk met pubers die vastlopen in het onderwijs, probeert Martin zich steeds weer lerend op te stellen, omdat de juiste manier van luisteren naar een kind altijd openingen biedt voor verbetering. In de herfst van 2023 verschijnt zijn boek ‘Onderwijs in contact, in de leer bij pubers’, waarin hij laat zien hoe je kunt leren van kinderen. Martins werkwijze als adviseur en trainer kenmerkt zich door snel schakelen tussen een abstracte, brede blik en aandacht voor de weerbarstige praktijk van alledag. Onderwijs/zorg-problematiek bekijkt hij graag vanuit de optiek van hechting, familiesystemen, trauma, veiligheid van de sociale omgeving en breinveiligheid.