Organisatieopstellingen

Een opstelling is een systemische werkvorm die je in korte tijd inzicht geeft in onderliggende dynamieken die een rol spelen bij een probleem. Het doel van de opstelling is dat je met de inzichten die je krijgt adequater leert omgaan met de voor jou lastige situatie waar je mee te maken hebt. Je leert beter te begrijpen wat de reden is dat jij ergens tegenaan loopt en wat je zelf kunt doen om anders te handelen en weer meer in je kracht te komen. Soms is al snel na een opstelling een grote verandering zichtbaar en soms heeft dit meer tijd nodig.

Doelgroep

 • Leerkrachten
 • IB’ers
 • AB’ers
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Kindercoaches
 • Gezinscoaches
 • Psychologen

Werkwijze

InMens organiseert geregeld opstellingendagen. De opstelling wordt begeleid door 1 tot 2 trainers van InMens, vaak zijn hier een aantal representanten bij aanwezig die een rol vervullen binnen de casus. De inbrenger van de casus is fysiek aanwezig en heeft een actieve rol tijdens de opstelling. In overleg is het mogelijk om de opstelling online te doen.
Voorafgaand aan de opstellingendag vindt een telefonische intake plaats. Tijdens de opstellingendag wordt gestart met een korte gesprek, waarna de opstelling begint. Na afloop wordt met de inbrenger de casus nabesproken en gekeken naar de meest effectieve vervolgstap. De gemiddelde opstelling met nabespreking kost anderhalf uur. Wij bieden ook opstellingen met het hele team als er inzicht nodig is in team dynamieken en patronen. Vaak wordt dit gecombineerd met studiedagen gericht op professionalisering van het team.

Voorbeelden van thema’s en vraagstukken

 • Lastige groepen
 • Ongewenst gedrag bij leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Ouderconflict
 • Teamconflict
 • Functionerings- en carrière vragen
 • Inzicht in teamprocessen
 • Welbevinden van leerlingen en leerkrachten
 • Teruglopend aantal leerlingen op school
 • Veel wisselingen in teamsamenstelling
 • Grenzen aangeven of plek innemen
 • Onzekerheid en zelfvertrouwen
 • Gezondheidsklachten

Kosten

De kosten voor een opstelling tijdens een opstellingdag zijn €300. Voor een incompany opstelling op locatie met het hele team en studiedag ontvang je een offerte op maat.

Annuleringsvoorwaarden

Voor annulering van afspraken om welke reden dan ook, geldt het volgende. Schriftelijke annulering van ten minste 48 uur voorafgaande aan de afspraak is kostenvrij. Bij annulering tussen 48-24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt 50% van het afgesproken tarief doorberekend. Bij minder dan 24 uur wordt 100% van het afgesproken tarief doorberekend.

Locatie

De opstellingen vinden plaats op het kantoor van InMens aan de Industrieweg 21, Wageningen.

Aanmelden

Aanmelden voor het inbrengen van een casus tijdens een opstellingendag of het bijwonen van een opstellingendag kan via: katrienschober@inmenstraining.nl. Voor meer informatie over opstellingen of een traject op maat binnen de organisatie, neem gerust contact op met Katrien Schober 06-51927388.

Data voor opstellingendagen staan vermeld in de agenda.