Organisatieopstellingen

Een opstelling is een systemische werkvorm die je in korte tijd inzicht geeft in onderliggende dynamieken die een rol spelen bij een probleem. Het doel van de opstelling is dat je met de inzichten die je krijgt adequater leert omgaan met de voor jou lastige situatie waar je mee te maken hebt. Je leert beter te begrijpen wat de reden is dat jij ergens tegenaan loopt en wat je zelf kunt doen om anders te handelen en weer meer in je kracht te komen. Soms is al snel na een opstelling een grote verandering zichtbaar en soms heeft dit meer tijd nodig.

Doelgroep

 • Leerkrachten
 • IB’ers
 • AB’ers
 • Directeuren
 • Bestuurders
 • Kindercoaches
 • Gezinscoaches
 • Psychologen

Werkwijze

Opstellingendagen vinden maandelijks plaats. De opstelling wordt begeleid door 1 tot 2 trainers van InMens, vaak zijn hier een aantal representanten bij aanwezig die een rol vervullen binnen de casus. De inbrenger van de casus is fysiek aanwezig en heeft een actieve rol tijdens de opstelling. In overleg is het mogelijk om de opstelling online te doen.
Tijdens de bijeenkomst wordt gestart met een korte intake, waarna de opstelling begint. Na afloop wordt met de inbrenger de casus nabesproken en gekeken naar de meest effectieve vervolgstap. De gemiddelde tijdsduur van een casus is anderhalf uur.

Voorbeelden van thema’s en vraagstukken

 • Lastige groepen
 • Ongewenst gedrag bij leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Ouderconflict
 • Teamconflict
 • Functionerings- en carrière vragen
 • Inzicht in teamprocessen
 • Welbevinden van leerlingen en leerkrachten
 • Teruglopend aantal leerlingen op school
 • Veel wisselingen in teamsamenstelling
 • Grenzen aangeven of plek innemen
 • Onzekerheid en zelfvertrouwen
 • Gezondheidsklachten

Kosten

De kosten voor een opstelling zijn €300.

Annuleringsvoorwaarden

Voor annulering van afspraken om welke reden dan ook, geldt het volgende. Schriftelijke annulering van ten minste 48 uur voorafgaande aan de afspraak is kostenvrij. Bij annulering tussen 48-24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt 50% van het afgesproken tarief doorberekend. Bij minder dan 24 uur wordt 100% van het afgesproken tarief doorberekend.

Locatie

De opstellingen vinden plaats op het kantoor van InMens aan de Industrieweg 21, Wageningen.