Onderwijs

Bij InMens maak je zelf de keuze voor een ontwikkelprogramma op maat binnen je organisatie of voor een specifieke training, interventie, coaching of implementatiebegeleiding. Het aanbod richt zich op een veilig pedagogisch klimaat, gespreksvaardigheden, werken vanuit de relatiedriehoek en begrijpen van gedrag, met als doel om nog beter af te stemmen op de diversiteit tussen kinderen, ouders en collega’s. De werkwijze is gebaseerd op diverse evidence based methodieken. De kracht van de aanpak is werken aan verbinding en vergroten van eigenaarschap. De trainingen vergroten kennis, vaardigheden, zelfreflectie en zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod is geschikt voor individuele professionals uit onderwijs, jeugd- en gezinsbegeleiders, schoolteams, besturen en samenwerkingsverbanden in PO en VO. Naast aanbod voor professionals biedt InMens ook interventies en trainingen voor ouders en kinderen.

Leergebieden voor leerkrachten en leerlingen

  • Sociaal emotioneel leren
  • Veerkracht en welbevinden
  • Eigenaarschap
  • Zelfvertrouwen en zelfregulatie
  • Gespreksvaardigheden
  • Optimaal contact maken
  • Open en positief groepsklimaat
  • Motivatie

Aanbod voor het onderwijs:

Systemisch werken

Trainingen voor professionals

Eigen gedrag en dat van leerlingen en ouders beter begrijpen en hanteren door situaties te bekijken en te duiden met een systemische blik.
Lees verder

Gespreksvaardigheden

Trainingen voor professionals

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden opdoen die de verbinding met leerlingen en ouders behouden, versterken of herstellen.
Lees verder

Breinbewustzijn

Trainingen voor professionals

Leren werken vanuit bewustzijn van wat er in het brein van kind en volwassene gebeurt. Vaardiger worden in afstemmen op gedrag en trauma.
Lees verder

Interventies

Voor kinderen, ouders en professionals

Iedere school heeft wel eens hulp op korte termijn nodig. InMens biedt interventies in de groepsdynamiek, in de relatie met ouders of met sociaal emotionele trainingen voor kinderen.
Lees verder

Begeleiding op maat

Voor individuele professionals en teams

Met coaching, teamprofessionalisering, implementatiebegeleiding en advies zorgen dat wat geleerd is ook succesvol blijft werken in de praktijk. 
Lees verder

GroeiKracht

Team maatwerkaanbod

Een ontwikkelprogramma op maat van training, begeleiding en interventies volledig samengesteld naar de pedagogische behoefte van een school
Lees verder