Opleiding Oplossingsgericht en systemisch coachen

Systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leren je anders te observeren en luisteren naar verbale en non-verbale signalen tijdens gesprekken met kinderen of volwassenen. Onbewust vertelt de ander vaak al waar het om gaat. Deze opleiding is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart en leren om te durven benoemen van wat je ziet. Je leert de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. De oplossingsgerichte en systemische werkwijze en manier van kijken is hierbij de basis. Naast versterken van coachvaardigheden verdiep je ook de kennis over jezelf.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches, zorgcoördinatoren en leerkrachten die graag verdieping in hun vak willen brengen. Tijdens de opleiding wordt verwacht dat je open staat om tijdens oefeningen dingen te delen over je eigen achtergrond en professionele houding. Uiteraard bepaal je hierin zelf je grens. De opleiding vereist minimaal een HBO denk en werkniveau. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Inhoud

Zelfstudie

Voorafgaand aan de trainingsdagen bereid je zelfstandig de training voor met behulp van het aangeleverde digitale programma waarbij zowel theorie als praktische opdrachten je kennis en inzicht vergroten en je optimaal voorbereid bent voor de trainingsdagen. Tijdens de trainingen worden aspecten uit dit digitale programma belicht en vindt de transfer plaats van theorie naar praktijk.

 

 

 

Dag 1 en 2 Systemisch werken in de klas

Deze tweedaagse training leert je systemisch werken met een klas of een team met volwassenen. Poppetjes, emotiekaarten en symbolenkaarten zijn effectieve materialen om in korte tijd (verborgen) dynamieken en processen die in jouw groep spelen zichtbaar te maken. Je leert deze praktische werkvormen inzetten op groepsniveau. Deze manier van werken bevordert een positief groepsklimaat. De systemische werkwijze is o.a. inzetbaar bij ruzies, pesten, groepsdruk, vriendschappen en werkklimaat  De eerste dag ligt de focus op het leren van de groepsopstelling met poppetjes in de klas, de tweede dag ligt de focus op praktische werkvormen en handvatten voor na de opstelling.

Dag 3 Gedrag en trauma systemisch bekeken

Deze dag ligt de focus op het leren van de basistheorie van systemisch werken en het voeren van een individueel coachgesprek met materialen. Je leert hoe gedrag ontstaat en hoe systemisch naar trauma wordt gekeken in relatie tot zichtbaar gedrag. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid om persoonlijke en systemische vragen te kunnen stellen. Je wordt je deze dag meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf. Je werkt met eigen casuïstiek en ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 4 Familiedynamieken en gedrag op school

Deze dag ligt de focus op het werken vanuit de relatiedriehoek school-ouders-kind.  Je leert hoe je de school- en thuiswereld van kinderen kunt verbinden. Je leert de basisprincipes van gezinsdynamieken. Je oefent met effectieve vragen, die de brug slaan tussen zichtbaar gedrag en de achtergrond van kinderen en volwassenen, om onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Hierdoor leer je onbegrepen gedrag beter te begrijpen. Door de coachtechnieken laten de mensen waarmee jij werkt verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt en kom je sneller tot de kern van het probleem. Gedrag, patronen en overtuigingen waar we als volwassene last van hebben, vinden hun oorsprong in de kindertijd. Inzicht hierin geeft mogelijkheid tot verandering.

Dag 5 Oplossingsgerichte en systemische coachtechnieken

De focus tijdens deze dag ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden. Je leert door het stellen van de juiste vragen meer zicht te krijgen op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. We maken gebruik van eigen casuïstiek en levenservaringen van de deelnemers. De technieken zijn zowel bij kinderen als volwassenen inzetbaar. De link tussen trauma en zichtbaar gedrag komt aan bod tijdens de werkvormen.

Dag 6 Systemisch werken in organisaties

De focus tijdens deze dag ligt op het systemisch werken in organisaties en kijken we naar de grens van ieders functie en de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Je leert hoe systemische dynamieken van invloed kunnen zijn op hoe een organisatie functioneert. Je oefent met het inzetten van systemische werkvormen bij intervisie, grote overleggen of gesprekken met collega’s en ouders. Je wordt je bewust welke dynamieken mogelijk van invloed zijn in jouw organisatie of bij jou zelf als professional.

Dag 7 Certificeringsdag

Op deze laatste dag delen de deelnemers met elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Dit wordt getoetst aan de hand van een presentatie en een reflectieverslag. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Beoogde doelen

 • Je kent de basisprincipes van systemisch werken
 • Je kunt een groepsopstelling met poppetjes begeleiden
 • Je krijgt inzicht in de (verborgen) dynamieken en processen die spelen in je klas of team
 • Je kent de gespreksvaardigheden die effectief zijn om het groepsklimaat te versterken
 • Je leert praktische systemische en verbindende werkvormen om individueel of in een groep mee aan de slag te gaan
 • Je leert de theorie over de systemische basisprincipes, familiedynamieken en kenmerken van systemen
 • Je leert gedrag van kinderen en volwassenen beter begrijpen
 • Sneller tot de kern van een hulpvraag komen en leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Je kunt de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional versterken
 • Je hebt kennis over systemisch werken in organisaties

Studiebelasting

De training bestaat uit 7 trainingsdagen en 5 uur online zelfstudie ter voorbereiding op de trainingsdagen. Naast de aanwezigheid op deze trainingsdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1,5 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie door middel van een huiswerkopdracht, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. Iedere deelnemer krijgt 1 telefonische coachingsessies van maximaal een uur met één van de trainers. Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 2 uur en het maken een reflectieverslag kost 2 uur. Na afloop van de training kunnen deelnemers vrijblijvend 2 x gratis deelnemen aan de online supervisiebijeenkomsten van de training om vragen te stellen of te leren van andere deelnemers. Soms vraagt een situatie om meer ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Daarvoor bieden we coaching en implementatiebegeleiding op maat. Voor de extra ondersteuning ontvang je een offerte op maat.
De minimale studiebelasting voor deze opleiding komt daarbij neer op ongeveer 50,25 uur.

Werkwijze

In de training werken we veel met voorbeelden uit het onderwijs. Aangezien systemische patronen en dynamieken in de kinderjaren ontstaan, zijn de voorbeelden waarmee wordt gewerkt herkenbaar en om te buigen naar de eigen werksituatie voor mensen die met kinderen in de jeugdhulpverlening werken of als leidinggevende met volwassenen. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden, deel je in de training ook dingen over jezelf, om in kleine groepjes direct de geleerde werkvormen toe te leren passen. Uiteraard bepaal je zelf wat je wel en niet wilt delen. De training is interactief van aard. Je werkt met eigen casuïstiek. Vanuit de theorie wordt veel geoefend met praktische werkvormen en tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Na afloop van de opleiding kunnen deelnemers vrijblijvend 2 x gratis deelnemen aan de online supervisiebijeenkomsten van de opleiding om vragen te stellen of te leren van andere deelnemers. Soms vraagt een situatie om meer ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Daarvoor bieden we coaching en implementatiebegeleiding op maat. Voor de extra ondersteuning ontvang je een offerte op maat.

Kosten

De kosten van deze training zijn € 2295,00 bij individuele inschrijving. De kosten dienen voorafgaand te zijn betaald. Voor een incompany training ontvang je een offerte op maat. Hierbij is het ook mogelijk slechts onderdelen van de training met je team te volgen.

Doorgang van de training is afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien de training geen doorgang vindt worden de betaalde kosten volledig vergoed binnen een termijn van 3 weken na besluit.

Onze prijs is inclusief koffie, thee, lunch, een coach set bestaande uit  32 blanke houten poppetjes , set 64 symbolenkaarten, set 32 emotiekaarten, digitale hand- out. Er wordt géén BTW in rekening gebracht.

Trainers

Katrien Schober en/of Theo Bruekers

Data training

Groep 2: 18 januari, 8 februari, 27 maart, 28 maart, 24 april, 25 april, 30 mei 2024

Aanmelding

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleringsvoorwaarden

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Katrien Schober, via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388

Locatie

Industrieweg 21, Wageningen

Tijd

9.30- 16.30 uur