Teamprofessionalisering

Maatwerk traject voor een veilig en professioneel werkklimaat in het team.

 

Soms loopt het in een team niet zoals je hoopt. Er is onvoldoende onderling vertrouwen, geroddel, afspraken worden niet nagekomen of mensen voelen zich niet veilig zich uit te spreken. InMens biedt teamtrajecten op maat voor teamprofessionalisering om te komen tot een team waarin mensen zich durven uitspreken en zich veilig en gezien voelen. Teamtrajecten kunnen bestaan uit teamstudiedagen, coaching van het MT of de leidinggevende, individuele coaching van leerkrachten, systemische teamopstelling of ondersteuning bij vergaderingen. Bij een onveilig klimaat en weinig onderling vertrouwen in het team is het mogelijk een kortdurend effectief onderzoek te doen naar wat er speelt in het team voorafgaand aan de uitvoer van het teamtraject.

Locatie

Coaching en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht. Teamtrainingen kunnen op één van onze vestigingen plaatsvinden of op een door de school gekozen locatie.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.