Familieopstellingen

Iedereen kent in zijn leven wel patronen en situaties die je belemmeren om te bereiken wat je graag wilt en volledig in je kracht te staan.  Tijdens een familieopstelling kijken we op een systemische manier hoe vanuit je familiegeschiedenis en ervaringen in je vroege jeugd patronen zijn ontstaan die belemmerend werken op je persoonlijke groei en je succes in relaties, vriendschappen, werk of welbevinden.

Familieopstellingen zijn een uiterst effectieve methode om inzicht te krijgen in het krachtenveld waarin jij je bevindt. Het laat snel zien wat de onbewuste oorzaak is achter je gedrag en brengt hier beweging en verandering in.  De opstelling visualiseert het patroon en de bijbehorende dynamiek waar je mee te maken hebt. Daardoor geeft het een diep inzicht om oude patronen te doorbreken en blokkades op te heffen zodat jij meer in je kracht komt te staan.

Doelgroep:
Familieopstellingen zijn voor iedereen die bereid is naar zichzelf en zijn eigen patronen en dynamieken te kijken. Er is geen voorkennis vereist. Het niveau van de opstelling passen we in onze gespreksvoering aan onze klanten aan. Daardoor is een opstelling geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus.

Thema’s:

 • Teveel of te weinig emoties ervaren, (boosheid of verdriet)
 • Grote controle behoefte
 • Teveel aanpassen aan anderen
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Perfectionisme
 • Relaties met een partner of vriendschappen
 • Relaties met familieleden
 • Werk en carrière gerelateerde vragen
 • Verwerking bij miskraam, abortus of overleden kind
 • Ziekte en dood
 • Adoptievraagstukken
 • Gedragsproblemen bij kinderen
 • Gevoel van interne onrust
 • Moeite hebben met plek innemen
 • Moeite hebben met grenzen aangeven
 • Lichamelijke klachten

Voor een familieopstelling kun je alleen komen of met partner, een vriend of vriendin. Wat jij prettig vindt. Het is niet noodzakelijk dat er familieleden bij zijn, we richten ons op jouw proces.

De kosten voor een familieopstelling bedragen €200, je kunt dan tevens de rest van de dag gratis aansluiten bij andere opstellingen als je dat wilt.

Coaches: Theo Bruekers en Katrien Schober

Locatie: Industrieweg 21, Wageningen

Waarom een familieopstelling?

Iedere familie kent traumatische gebeurtenissen, zoals ziekte, dood, oorlog of scheiding. Dit soort gebeurtenissen worden vaak verdrongen, onderdrukt of zijn onverwerkt en bevinden zich dus op (deels) onbewust niveau. Daardoor kunnen we vaak niet met ons hoofd bedenken wat er speelt. Ons gedrag en de triggers die we ervaren is altijd een symptoom van iets en niet de oorzaak. Een opstelling is een eenvoudige en doeltreffende manier om onderliggende patronen en verstrikkingen van onbewust naar bewust niveau te brengen. Dan kan er verwerkt, geheeld, losgelaten en veranderd worden.

Een familie is een systeem waar iedereen zijn eigen plek heeft en met de ander verbonden is. Een familiesysteem is door lotsverbondenheid met elkaar verstrengeld. Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw plek te staan in je familiesysteem. En wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen via je ratio bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je ook wat jouw mogelijkheden zijn. Jouw plek in je dagelijkse leven staat in relatie tot je familiesysteem. Wanneer je goed op je plek in het familiesysteem staat, blijkt dat je met veel meer gemak je weg vindt in je leven. De patronen die zich namelijk in het familiesysteem voordoen, blijven zich anders herhalen.

 

Werkwijze

Na een intakegesprek en het bepalen van jouw hulpvraag starten we met de opstelling. Dan zijn er 2 mogelijkheden om de opstelling uit te voeren.

 1. We werken met 2 coaches die de personen en aspecten representeren die in jouw casus een rol spelen. De coaches wisselen dan van positie, zodat jij goed inzicht krijgt in de verschillende patronen en dynamieken.
 2. We werken we met 2 coaches en een groepje mensen. Dit noemen we representanten. Deze mensen vertegenwoordigen ook de personen en aspecten uit jouw casus. Door het werken met een groep krijgen we direct inzicht in hoe de verschillende personen en aspecten zich tot elkaar verhouden. Jij kiest zelf wie van de representanten een positie vertegenwoordigt in jouw casus. Deze zogenaamde representanten kiezen zelf een plek in de ruimte. Dat gebeurt op intuïtieve wijze zodat als het ware het innerlijk beeld dat de deelnemer heeft over het systeem in een ‘tableau vivant’ wordt neergezet. Het opmerkelijke is dat de representanten in een Systemisch Werk opstelling daadwerkelijk de gevoelens en posities van de personen, die zij representeren, voelen en ervaren. Je gaat dan dynamieken, patronen en gedragingen van de representanten herkennen uit je dagelijks leven.

De coaches observeren continue wat er gebeurt en signaleert de verstoringen binnen het systeem. Het proces wordt zorgvuldig begeleid en geeft inzicht rondom de hulpvraag. Hierbij zal de coach geregeld vragen stellen aan de representanten en bij de inbrenger checken wat deze herkent van wat zich in de opstelling afspeelt. Vaak krijgt je door de inzichten die de opstelling geeft al snel een helder beeld welke stap je kunt zetten om de blokkade die je ervaart te verminderen.

Mensen geven altijd terug dat ze ondanks de aanwezige groep de opstelling en sfeer als veilig en inzichtelijk hebben ervaren.

In veel gevallen is 1 opstelling voldoende om mee verder te kunnen. Soms is het prettig nog enkele vervolgafspraken te plannen, zodat de coach kan ondersteunen bij het veranderingsproces.

Tijdsinvestering

Voor de opstelling rekenen we gemiddeld 1,5 uur. Dit is inclusief het intakegesprek. Mocht je naar aanleiding van de opstelling nog vragen hebben, dan kun je ons benaderen voor een nazorggesprek. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen.

Aanmelding

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleringsvoorwaarden

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Katrien Schober, via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388

Locatie

Industrieweg 21, Wageningen

Tijd

De datum en tijdstip voor je opstelling wordt in overleg met de trainers vastgesteld.