Trainingen


Scholen maken een keuze op maat uit het gehele aanbod.
Neem gerust contact op met Katrien Schober 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl voor een training op maat.

Veilig schoolklimaat

Dit aanbod richt zich op omgaan met diversiteit waarbij leerlingen zich bewuster worden van wie zij zijn, welke behoeften zij en anderen hebben en daarnaar leren handelen.

Lees verder

Gespreksvaardigheden

Dit aanbod richt zich op het versterken van gespreksvaardigheden met kinderen en ouders en leert je beter omgaan met weerstand, de diverse typen ouders en met je eigen emoties.

Lees verder

Positieve Psychologie

Dit aanbod richt zich erop om het leren, ontwikkelen en lesgeven om te buigen naar een positieve flow. Ook als dat soms erg moeilijk is. Werken vanuit kwaliteiten, talenten en motivatie staat centraal om te komen tot een positief klimaat in de klas.

Lees verder

Leerlingaanbod

Dit aanbod richt zich op het versterken van een veilig klimaat waarin leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen en bewuster leren omgaan met verschillen zodat iedereen zichzelf mag zijn.

Lees verder

Spelend leren in Groep 3

Het inzetten van speelse en afwisselende werkvormen biedt veel mogelijkheden om beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van groep 3 leerlingen

Lees verder

Ouderaanbod

Dit aanbod richt zich op het versterken van het bewustzijn van ouders in hun rolmodel en versterken van de relatiedriehoek.

Lees verder