Werkwijze bij kinderen

Ouders

Ouders spelen een essentiële rol in de opvoeding. Kinderen voelen goed aan wat er speelt bij ouders op (on)bewust niveau en passen hun gedrag hierop aan. De reactie van ouders op gedrag van kinderen is belangrijk voor het opdoen van succeservaringen en voor het vergroten van het zelfvertrouwen. In veel gevallen waar we gedragsverandering van kinderen willen zien, ligt de sleutel bij zowel de ouder als het kind. Vandaar dat verandering bij het kind vaak gepaard gaat met of vooraf gaat met vergroten van inzicht van ouders in de mogelijke oorzaak van het gedrag van het kind om vanuit daar tot een positieve gedragsverandering te komen. Dit betekent dat wij altijd intensief met ouders samenwerken.

Onderwijs

De school en thuiswereld van kinderen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Sommige kinderen laten op school en thuis vergelijkbaar gedrag zien, andere kinderen juist niet. Bij begeleiding van kinderen werken we altijd vanuit de relatiedriehoek school- ouders- kind, zodat we een zo goed mogelijk beeld van het gedrag van het kind in verschillende situaties kunnen vormen en het kind ervaart dat school en thuis samenwerken om hem of haar te steunen in het ontwikkelproces. Contact met school kan telefonisch of door middel van observatie plaatsvinden.

Zowel ouders als school kunnen een kind bij ons aanmelden.
Samen met ouders en school kijken we welke ondersteuning het kind op school en thuis nodig heeft om goed te kunnen werken aan de gestelde doelen. Wij beperken ons tot een systemische aanpak. Mocht blijken dat er meer nodig is aan coaching of therapie, dan verwijzen we door naar één van onze samenwerkpartners of een regionale instantie.