Werkwijze bij kinderen

Kindercoaching doen we op een oplossingsgerichte en systemische manier waarbij we altijd uitgaan van de kwaliteiten, talenten en de veerkracht van kinderen, waarbij ze deze meer leren inzetten in voor hen nog lastige situaties.

Tijdens de begeleiding passen we diverse inspirerende werkvormen toe die passen bij het ontwikkelingsniveau en de voorkeuren van een kind om tot leren te komen, zoals: creatieve opdrachten, handpoppen, verhalen, rollenspel, ontspanningsoefeningen, kids’skills, bewegingsopdrachten, foto’s, systemische oefeningen, emotiekaartjes en nog veel meer.

Bij jonge kinderen duurt de sessie ongeveer 45 minuten. Vervolgens stemmen we ongeveer een kwartier met ouders af over de manier waarop ouders in de thuissituatie ondersteunend kunnen zijn voor de leerdoelen van hun kind. Bij oudere kinderen duren de sessies ongeveer 60 minuten en is de afstemming met ouders wat korter.

Ouders

Ouders spelen een essentiële rol in de opvoeding. Kinderen voelen goed aan wat er speelt bij ouders op (on)bewust niveau en passen hun gedrag hierop aan. De reactie van ouders op gedrag van kinderen is belangrijk voor het opdoen van succeservaringen en voor het vergroten van het zelfvertrouwen. In veel gevallen waar we gedragsverandering van kinderen willen zien, ligt de sleutel bij zowel de ouder als het kind. Vandaar dat verandering bij het kind vaak gepaard gaat met of vooraf gaat aan bewustwording of verandering in gedrag bij ouders. Dit is de reden dat ouders bij kindercoaching vaak actief worden betrokken om tot de gewenste resultaten te komen.

Onderwijs

Samen met ouders kijken we welke ondersteuning het kind op school nodig heeft om goed te kunnen werken aan de gestelde doelen en zijn observaties en gesprekken op school vanuit InMens mogelijk.