Veelgestelde vragen

Waar kan ik mij aanmelden of inschrijven?
Stuur voor aanmelding een email naar katrienschober@inmenstraining.nl

Wanneer is mijn aanmelding of inschrijving definitief?
Je inschrijving is definitief nadat je na je aanmelding het door ons verstuurde inschrijvingsformulier naar ons hebt teruggestuurd en de factuur die je vervolgens ontvangen hebt betaald is.

Kan ik een individuele afspraak afzeggen?
Als je een afspraak wilt afzeggen, dan kan dat uiteraard. Als je 48 uur voorafgaande aan de afspraak een mailtje stuurt met de mededeling dat je afzegt dan worden er geen kosten doorberekend. Als je annuleert binnen 48-24 uur voorafgaande aan de afspraak dan wordt 50% van de kosten doorberekend. Ben je nog later, dan worden de kosten voor 100% doorberekend

Kan ik een individuele aanmelding voor een themabijeenkomst, workshop of training annuleren?
Voor annulering van een individuele aanmelding voor een workshop, themabijeenkomst of training om welke reden dan ook, geldt het volgende. Binnen 14 dagen kosteloos. Tot 30 dagen vóór aanvang van de training: € 50,00 administratiekosten; van 30 dagen tot 2 weken vóór aanvang: 50% van de kosten; vanaf 2 weken vóór aanvang: 100% van de kosten. Vervanging is mogelijk. Van de in dit lid vermelde bepalingen betreffende annulering kan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden afgeweken.

Kan ik een incompany training annuleren?
Annulering door Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 50% van de aanneemsom te vergoeden aan Opdrachtnemer. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 100% van de aanneemsom te vergoeden aan Opdrachtnemer.

Wordt coaching vergoed?
Coaching wordt meestal niet vergoed door zorgverzekeraars. Sommige werkgevers zijn bereid een coachingstraject voor de werknemer te betalen. Dus je kunt contact opnemen met je leidinggevende of HR afdeling. Mocht de coaching niet worden vergoed, dan is de ervaring dat de effecten van coaching bij InMens maken dat de coaching zich ruimschoots terugbetaalt.

Waar staan de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de klachtenprocedure?
Deze zijn onderaan de InMens website pagina te vinden.