Systemische gedragsinterventie

Probleemgedrag van kinderen op school of thuis blijkt nogal eens verband te houden met onbewuste dynamieken en patronen uit het familiesysteem van de ouder(s). Om meer inzicht in gedrag van kinderen te krijgen en dit positief te veranderen is een systemische benadering in gesprek met ouder(s) vaak zeer helpend. De kracht van InMens is het werken vanuit veiligheid en verbinding, zodat iedereen zich open en kwetsbaar kan opstellen met als doel om het kind verder te helpen.

Bij deze interventie werken we vaak vanuit de relatiedriehoek met ouder(s) en school. De school omschrijft het specifieke gedrag dat ze ervaren bij de leerling in de klas of op het plein. Vaak herkennen ouder(s) dit gedrag ook thuis. Vervolgens onderzoeken we door middel van een gesprek met ouder(s) welke mogelijke familiedynamieken een oorzaak kunnen zijn van het gedrag van hun kind. Soms hebben ouder(s) al genoeg inzichten na dit gesprek waar ze zelf mee verder kunnen en soms adviseren we ouder(s) een systemische opstelling over het gedrag van hun kind en het familiesysteem te komen doen. Een andere mogelijkheid is dat we ouder(s) ondersteunen om samen met de InMens coach een gesprek met hun kind te voeren zodat het kind overgenomen trauma’s en verstrikkingen van andere familieleden kan loslaten. Vervolgens vindt een transfer naar de school plaats en maximaal 3 voortgangsgesprekken op maat met school, kind of ouder(s). De inhoud van het familiesysteem wordt niet met de school gedeeld, alleen welke behoeften het kind heeft en wat dit betekent voor het handelen van de leerkracht en de ouder(s) om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen bij de te maken stappen. Afhankelijk van wat er speelt sluiten we na het laatste evaluatiegesprek met school, ouder(s) en kind het traject af of adviseren we een vervolgtraject voor ouder(s), de leerling of school bij InMens of een lokale externe organisatie.

Deze interventie is geschikt voor:

  • Scholen en ouder(s) die bereid zijn om systemisch naar gedrag van kinderen te kijken om tot inzichten en gedragsveranderingen te komen.
  • Ouder(s) die bereid zijn zich open op te stellen en hun familiegeschiedenis met de InMens coach te willen delen.
  • Ouder(s) die naar hun eigen rol als ouder(s) willen kijken.
  • Uiteraard wordt het kind zelf ook betrokken in het traject. De manier waarop we dit doen is afhankelijk van de leeftijd van het kind.