Relatietherapie

In elke relatie is er een groot verlangen om je bij elkaar thuis te voelen. Tegelijkertijd loop je ook aan tegen moeilijkheden, het niet kunnen voldoen aan wederzijdse, vaak onuitgesproken verwachtingen. Persoonlijke thema’s steken telkens opnieuw de kop op en het is moeilijk om (negatieve) interactiepatronen te doorbreken.
InMens biedt kortdurende relatietherapie voor stellen die tegen communicatie problemen aanlopen en niet meer goed weten hoe ze weer de verbinding met elkaar kunnen maken. De relatietherapeut kan stellen hierbij helpen. Een relatietherapeut stelt verdiepende vragen, geeft terug wat zij in jullie dynamiek ziet gebeuren en benoemt wat helpende en niet helpende patronen zijn. Hiernaast heeft de relatietherapeut aandacht voor ieders behoefte aan liefde, intimiteit en seksualiteit. De relatietherapeut verdiept zich afwisselend in ieders standpunt en trekt geen partij. Ze maakt in de therapie gebruik van elementen van EFT (emotional focused therapie) en geweldloze communicatie en probeert zodoende de negatieve patronen te doorbreken en inzicht te geven in wat belangrijk is om een liefdevolle en meer ontspannen relatie te creëren en te onderhouden.

Voor vragen m.b.t. relatietherapie kun je contact opnemen met Kim Anne Stroink: 06-16943370 of kimstroink@inmenstraining.nl