Persoonlijke coaching

Kortdurend coachtraject voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

InMens biedt coaching voor mensen die in hun werk tegen een patroon aanlopen dat hen belemmert in het optimaal functioneren als mens en professional. De coachtrajecten zijn kortdurend en op maat. De werkwijze is oplossingsgericht en systemisch. In overleg met coachee en leidinggevende wordt het probleem in kaart gebracht, de aanpak besproken, tijdsduur bepaald en een evaluatiemoment ingepland.

Voorbeelden van thema’s voor persoonlijke coaching:

  • Startende leerkracht coaching
  • Terugkerende belemmerende patronen
  • Belemmerende overtuigingen
  • Motivatieproblemen
  • Balans tussen werk en privé
  • Onzekerheid
  • Teveel geven, teveel verantwoordelijkheid
  • Grenzen aangeven

Locatie

Coaching en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht. Teamtrainingen kunnen op één van onze vestigingen plaatsvinden of op een door de school gekozen locatie.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.