Particulieren

Het aanbod voor particulieren is erop gericht om inzicht te geven in je eigen patronen en gedrag waarin je graag een verandering zou willen. Dat kan zijn op het gebied van relaties aangaan, werk, opvoeding, zelfbeeld, perfectionisme enz. We werken systemisch en oplossingsgericht. Vanuit veiligheid en verbinding stemmen we samen met jou af wat nodig is om je doel te bereiken. Soms lukt dat al in 1 sessie en soms hebben we daar een paar keer voor nodig. Wij bieden alleen kortdurende coachtrajecten, geen therapie.

Training voor particulieren:

Training Breinkracht

Stressvermindering en veerkracht

4 dagen

Lees verder