Ouder(s)- school support

Kinderen zijn zowel loyaal aan hun ouder(s) als aan school. Een goede relatie tussen ouder(s) en school is belangrijk voor het gedrag en de prestaties van een kind op school. Werken vanuit de relatiedriehoek geeft een kind het gevoel dat zijn ouder(s) en school samen achter hem staan.

Soms verloopt de samenwerking tussen ouder(s) en school niet zoals gehoopt en is het wenselijk om een externe mee te laten kijken en denken. Het doel van de interventie is om beide partijen weer het gevoel te geven dat ze gehoord en begrepen worden. Vandaaruit wordt gekeken naar de best beschikbare stappen en oplossingen, zodat het kind weer centraal komt te staan en het zich gesteund voelt door ouder(s) en school.

 

Werkwijze

De interventie is kortdurend van aard en bestaat uit maximaal 5 gesprekken met ouder(s) en school. Er wordt altijd eerst gestart met een individueel gesprek met school en een gesprek met de ouder(s), daarna volgt een driegesprek en worden op maat vervolggesprekken individueel of gezamenlijk ingepland. In overleg is het ook mogelijk dat er gesprekken met het kind of observaties in de groep plaatsvinden. Mocht blijken dat er meer of iets anders nodig is dan wordt dit met de betrokkenen besproken.

Deze interventie is geschikt voor ouder(s) en scholen

  • waarbij het vertrouwen in elkaar is geschaad
  • ouder(s) die zich niet gehoord of begrepen voelen door de school
  • ouder(s) die het gevoel hebben dat de school een ander beeld heeft van het gedrag van hun kind dan zijzelf