Opvoedopstellingen

Soms heb je als ouder alles geprobeerd om een opvoedprobleem op te lossen en is er geen blijvende verbetering zichtbaar. Dan is er vaak sprake van een dieper liggende oorzaak. Een opvoedopstelling geeft inzicht in wat de oorzaak kan zijn van het opvoedaspect waar je als ouder met je kind al zo lang tegenaan loopt.

Ouderthema’s

 • Moeite met grenzen stellen
 • Moeite hebben emoties te uiten
 • Aanpassen aan anderen en gevoelig zijn voor oordelen van anderen
 • Te beschermend of overbezorgd voelen
 • Overvraagd voelen als opvoeder
 • Bozer worden op een kind dan nodig is
 • Geraakt worden door het gedrag van een kind, waardoor emoties hoog oplopen
 • Er is vaak strijd tussen de kinderen onderling en/of met één of beide ouders
 • Er is iets wat de relatie met het kind bemoeilijkt, maar de vinger is er niet op te leggen
 • Moeite om echt van het ouderschap te genieten

 

Kindgedrag

 • Het kind claimt een ouder
 • Driftig en boze buien
 • Dominant gedrag laten zien
 • Het kind heeft het gevoel er niet bij te horen
 • Het kind weet zijn plek niet te vinden in het gezin
 • Het kind bemoeit zich met jullie relatie
 • Het kind laat veel lichamelijke klachten zien als buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid
 • Kind huilt heel snel en ervaart veel verdriet maar weet niet waarom
 • Kind wordt veel gepest
 • Groot verschil in gedrag op school en thuis zichtbaar

 

Er is vaak maar één sessie nodig om tot inzicht en verandering te komen.

Je kunt als ouder alleen komen of met je partner, een vriend of vriendin. Wat je zelf prettig vindt. Het kind hoeft bij de opstelling niet aanwezig te zijn.

 

Kosten: €200

Coaches: Katrien Schober en Theo Bruekers

Locatie: Industrieweg 21, Wageningen

 

Waarom een opvoedopstelling?

Iedere familie kent traumatische gebeurtenissen, zoals ziekte, dood, oorlog of scheiding. Dit soort gebeurtenissen worden vaak verdrongen, onderdrukt of zijn onverwerkt en bevinden zich dus op (deels) onbewust niveau. Daardoor kunnen we vaak niet met ons hoofd bedenken wat er speelt. Gedrag dat kinderen laten zien is altijd een symptoom van iets en niet de oorzaak. Het gedrag kan lastig en belastend zijn voor het hele gezin en soms ook voor de leerkracht en klasgenoten.  Een opstelling is een eenvoudige en doeltreffende manier om onderliggende patronen en verstrikkingen van onbewust naar bewust niveau te brengen. Dan kan er verwerkt, geheeld, losgelaten en veranderd worden.

 

Wat is een opvoedopstelling?

Een opvoedopstelling werkt eenvoudig en wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door 2 van onze coaches.  We starten met een intakegesprek en bespreken de hulpvraag. Vervolgens wordt dit thema in beeld gebracht. Dit doen we door middel van papieren op de grond of de coaches die de familieleden representeren. (kinderen hoeven niet zelf mee te komen naar een opstelling). Hiermee wordt zichtbaar hoe de ouder op dat moment de verschillende posities van de familieleden ervaart.

De coach vraagt aan de ouder om op zijn plaats te gaan staan. Hierdoor wordt de eigen positie binnen het gezin neergezet en is de dynamiek snel te ervaren. Veel mensen ervaren deze manier van werken als veilig en inzicht gevend.

Ineens lijken dingen op hun plaats te vallen. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit duidelijk wat ouders te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen werken door op het gedrag van het kind.

 

De kracht van de opvoedopstelling

– Vaak maar één sessie nodig om tot verandering te komen

–  De opstelling is individueel

–  Het kind hoeft niet mee

–  Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt

–  Ieder gezinslid vindt zijn plek

–  Men ervaart zelf wat er nodig is om de situatie te veranderen

– Gaat niet verder dan de hulpvraag in het Hier en NU

– Ouders en kinderen komen in gezonde verhouding tot elkaar te staan

–  Energie kan weer stromen

– Opvoeden gaat gemakkelijker

 

Geeft ook inzicht in

– De positie van kinderen bij echtscheidingssituaties

– Loyaliteitsconflicten

– Relatievraagstukken

– Het omgaan met samengestelde gezinnen

– Adoptievraagstukken

– Gedrag van kinderen die uit een andere cultuur komen

– De verwerking van ziekte en dood in het gezin

Ervaringen van een ouder

Ongewenst gedrag als er bezoek is

Een moeder vraagt zich af waarom haar dochter van 6 zo slecht luistert en opstandig is als er bezoek  komt. Zodra het bezoek het huis verlaat is ze meteen weer lief en gezellig. Ze stoort zich geregeld aan dit negatieve gedrag van haar kind en wil hierin verandering.

De opvoedopstelling maakt duidelijk dat moeder het graag goed wil doen als ouder en zich schaamt als haar kind negatief gedrag laat zien. Als er visite komt wil ze het liefst dat haar kind zich voorbeeldig gedraagt, zodat anderen haar kind leuk en goed opgevoed vinden.  Ze laat op deze momenten zelf (on)bewust ander gedrag zien en verwacht dat ook van haar dochter. Zodra de dochter de hoge verwachtingen van haar moeder voelt en ze merkt dat moeder zichzelf ook anders gedraagt dan zonder bezoek, komt ze in de weerstand en laat haar moeder door haar negatieve gedrag eigenlijk zien dat ze graag zichzelf wil zijn, in plaats van het aangepaste meisje dat zich ineens aan strakkere regels moet houden.

Moeder herkent dat zij zichzelf snel aanpast als er bezoek is en dit ook van haar dochter vraagt. Dit inzicht zorgt ervoor dat ze bewuster omgaat met haar eigen positie en de regels in huis op het moment dat er bezoek komt. Ze herkent uit haar gezin van oorsprong het gevoel van aanpassen en het continue bewust zijn van het oordeel van de ander.  Door dit te zien als belemmerend oud patroon wat losgelaten kan worden, weet moeder de stap te zetten naar wat voor haar echt belangrijk is, los van het oordeel van de ander. Ze kan hierdoor beter blijven afstemmen op haar kind waardoor het negatieve gedrag direct afneemt als er bezoek is.