Opvoedopstelling

Soms heeft een ouder alles geprobeerd om een opvoedvraagstuk op te lossen en is er geen blijvende verbetering zichtbaar. Dan kan het zijn dat er iets speelt op een diepere laag. Een opvoedopstelling geeft inzicht in wat de oorzaak kan zijn van het opvoedaspect waar de ouder of het kind al zo lang tegenaan loopt.

Gebeurtenissen uit het gezin van oorsprong of elders in de familiegeschiedenis kunnen nog steeds een belastende rol spelen in het heden. De opvoedopstelling kan hierin inzicht geven en maakt mensen bewust van waarom ieder doet wat hij doet. Vandaaruit maken we de stap naar wat de ouder en het kind nodig hebben om blijvend de situatie te veranderen.

Ouderthema’s

 • Moeite met grenzen stellen
 • Moeite hebben emoties te uiten
 • Aanpassen aan anderen en gevoelig zijn voor oordelen van anderen
 • Te verantwoordelijk of overbezorgd voelen
 • Overvraagd voelen als opvoeder
 • Geraakt worden door het gedrag van een kind, waardoor emoties hoog oplopen
 • Er is vaak strijd tussen de kinderen onderling en/of met één of beide ouders
 • Er is iets wat de relatie met het kind bemoeilijkt, maar de vinger is er niet op te leggen
 • Moeite om echt van het ouderschap te genieten


Kindgedrag

 • Het kind claimt een ouder
 • Driftig en boze buien
 • Dominant gedrag laten zien
 • Onrust
 • Onzeker
 • Concentratieproblemen
 • Het kind heeft het gevoel er niet bij te horen
 • Het kind weet zijn plek niet te vinden in het gezin
 • Het kind bemoeit zich met de relatie van de ouders


Eenvoudig, praktisch en effectief

Een opvoedopstelling werkt eenvoudig. Samen met de coach onderzoekt de ouder kort de hulpvraag: waar loop je tegenaan, wat zou je graag anders willen? Vervolgens wordt dit thema in beeld gebracht aan de hand van vloertegels. De ouder kiest voor elk gezinslid, inclusief hemzelf, een vloertegel. Deze legt de ouder in de ruimte neer op de grond op een plek die gevoelsmatig passend is. Hiermee wordt zichtbaar hoe de ouder op dat moment de verschillende posities van de familieleden ervaart.

Vervolgens vraagt de coach aan de ouder om op zijn eigen vloertegel te gaan staan. Hierdoor wordt de eigen positie binnen het gezin neergezet en is de dynamiek snel te ervaren. Daarna verloopt het als vanzelf. Door vanuit deze positie te kijken naar de andere vloertegels die zijn neergelegd voelt men van alles in zichzelf gebeuren. Deze ervaring is zo krachtig dat veel mensen er versteld van staan. Het geeft inzicht op de hulpvraag op een dieperliggende (emotionele) laag.

Ineens lijken dingen op hun plaats te vallen. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit duidelijk wat ouders te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. De veranderingen werken door op het gedrag van het kind.

N.B. Iedere ouder heeft een eigen achtergrond en zal dus vanuit zijn eigen perspectief reageren op de gezinsdynamiek. Het kan nuttig zijn dat beide ouders een afzonderlijke opvoedopstelling doen.

De kracht van de opvoedopstelling

 • Vaak maar één sessie nodig om tot verandering te komen
 • De opstelling is individueel
 • Het kind hoeft niet mee
 • Blijvende oplossing doordat de essentie wordt geraakt
 • Ieder gezinslid vindt zijn plek
 • Men ervaart zelf wat er nodig is om de situatie te veranderen
 • Gaat niet verder dan de hulpvraag in het Hier en NU
 • Ouders en kinderen komen in gezonde verhouding tot elkaar te staan
 • Energie kan weer stromen
 • Opvoeden gaat gemakkelijker


Geeft ook inzicht in

 • De positie van kinderen bij echtscheidingssituaties
 • Loyaliteitsconflicten
 • Relatie vraagstukken
 • Het omgaan met samengestelde gezinnen
 • Adoptievraagstukken
 • Gedrag van kinderen die uit een andere cultuur komen
 • De verwerking van ziekte en dood in het gezin


Voorbeelden

De opstelling heeft mij heel veel inzicht gegeven in de krachtige energie die mijn dochter bij zich draagt. Daardoor begrijp ik beter waarom ze geregeld zo lawaaiig en druk is en waar haar extreme woedeaanvallen vandaan komen. Eerst corrigeerde ik haar vaak op deze momenten dat ze stiller en rustiger moest doen. Enige tijd later belandde ze dan vaak in een woede aanval. Nu ik weet dat haar energie zo sterk is, geef ik haar bewuster ruimte om het te uiten en gebruik ik die momenten om met haar te gaan stoeien. Sinds we dat doen heeft ze geen woedebuien meer gehad. En dat na 1 sessie!
(Jolanda, 38 jaar)

Mijn zoon luisterde heel erg slecht en werd opstandig als we bezoek hadden. De opstelling heeft me bewust gemaakt dat ik zelf, als er bezoek kwam, me anders gedroeg dan wanneer we samen waren. Ik paste me aan en wilde dat mijn kind voorbeeldig gedrag liet zien zodat mensen hem een leuk kind vonden en ik trots op mijn opvoeding kon zijn. Nu weet ik dat hoe hoger mijn verwachtingen zijn, hoe opstandiger hij zich gedraagt. Dus ik probeer nu meer mezelf te zijn en me minder druk te maken over oordelen van anderen. Dat lukt me nog niet altijd, maar ik merk dat als het me lukt, zijn negatieve gedrag sterk verminderd of verdwenen is.
(Annelies, 40 jaar)

Mijn zoon had heel veel boze buien en woedeaanvallen. Ik begreep maar niet waarom hij zo vaak boos was en waarom hij zo boos op zijn vader was. De opstelling heeft me heel veel inzicht gegeven in onze onderliggende dynamieken. Het heeft me laten zien dat een deel van zijn boosheid bij mij vandaan komt. De frustratie en boosheid die ik naar mijn ex ervaar rondom de verwachtingen die ik van hem heb, kon ik na de opstelling loslaten. Daardoor voel ik meer rust over de relatie tussen mijn ex en onze zoon. Nu ik bij mezelf die rust voel en geen verwachtingen meer heb, lijkt zijn boosheid sterk verminderd.
(Maaike, 35 jaar)