Opleiding Systemisch coachen van gezinnen

Probleemgedrag van kinderen op school of thuis blijkt nogal eens verband te houden met onbewuste systemische dynamieken en patronen uit het familiesysteem van de ouders. Deze opleiding geeft inzicht in deze onbewuste dynamieken en patronen en hoe je deze inzichtelijk en bespreekbaar kunt maken en doorbreken, waardoor weer meer rust in het kind, het gezin en de klas komt. Deze manier van werken versterkt de kwaliteit tijdens het werken vanuit de relatiedriehoek.

 

Deze 8 daagse opleiding richt zich op het kijken naar probleemgedrag van kinderen en jongeren op school en thuis met een systemische oorzaak. Je leert individueel coachen van kinderen, ouders en het coachen van gezinnen om in een paar gesprekken het probleem vanuit verborgen dynamieken zichtbaar te maken. Vandaaruit kan op maat naar eigen inzicht een vervolgtraject worden ingezet.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionals uit de jeugdhulpverlening en onderwijs, psychologen, orthopedagogen, pedagogisch medewerkers

De opleiding is voor mensen die bereid zijn te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en systemisch coachend willen werken met ouders, kinderen en professionals.

De opleiding vereist minimaal HBO denk en werkniveau. Deze opleiding vereist minimaal 2 jaar werkervaring in onderwijs of jeugdhulpverlening .

Beoogde doelen

  • Je kent de systemische basistheorie en begrippen
  • Je kunt werken met tafelopstellingen met poppetjes, vloerankers en symbolen
  • Je kunt een systemisch intakegesprek voeren
  • Je kunt systemische vragen stellen om tot de kern van een probleem te komen
  • Je kent de meest voorkomende systemische familiedynamieken die leiden tot probleemgedrag bij kinderen en overlevingsstrategieën
  • Je kunt de ordeningsprincipes toepassen binnen een gezinsdynamiek
  • Je kunt systemische patronen herkennen en benoemen

Werkwijze

Systemische patronen en dynamieken ontstaan in de kinderjaren, daardoor zijn de voorbeelden waarmee wordt gewerkt herkenbaar binnen de eigen systemen van de deelnemers en om te buigen naar ieders werksituatie. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden, deel je In de training ook dingen over jezelf, om in kleine groepjes direct de geleerde werkvormen toe te leren passen. Uiteraard bepaal je zelf wat je wel en niet wilt delen. De training is interactief van aard. Je werkt met eigen casuïstiek. Vanuit de theorie wordt veel geoefend met praktische werkvormen en tools die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Je leert werken met tafelopstellingen met poppetjes, vloerankers en symbolenkaarten. Je ervaart systemische opstellingen met representanten.

Na afloop van de training kunnen deelnemers vrijblijvend 2 x gratis deelnemen aan de online supervisiebijeenkomsten van de training om vragen te stellen of te leren van andere deelnemers. Soms vraagt een situatie om meer ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Daarvoor bieden we coaching en implementatiebegeleiding op maat. Voor de extra ondersteuning ontvang je een offerte op maat.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit 8 trainingsdagen en 8 uur online zelfstudie ter voorbereiding op de trainingsdagen. Naast de aanwezigheid op deze trainingsdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 3 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie door middel van een huiswerkopdrachten, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. Iedere deelnemer neemt minimaal 2 keer een uur deel aan de online supervisie onder leiding van de trainer. Daarnaast neemt iedere deelnemer minimaal 3 keer 2 uur deel aan intervisiebijeenkomsten met een groepje deelnemers. Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificering dag kost minimaal 2 uur en het maken een reflectieverslag kost 2 uur.

Kosten

De kosten van deze training zijn € 2700,00 bij individuele inschrijving. De kosten dienen voorafgaand te zijn betaald. Voor een incompany training ontvang je een offerte op maat. Hierbij is het ook mogelijk slechts onderdelen van de training met je team te volgen.

Doorgang van de training is afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien de training geen doorgang vindt worden de betaalde kosten volledig vergoed binnen een termijn van 3 weken na besluit.

Onze prijs is inclusief koffie, thee, lunch, een coach set, boek ‘Onrust in het kinderhart’ het boek ‘Systemisch coachen’ en digitale hand- out. Er wordt géén BTW in rekening gebracht.

SKJ registratie is in aanvraag.

 

Programma

Dag 1 Basis systemisch werken

Deze trainingsdag richt zich op de basistheorie van systemische familiedynamieken en op het voeren van een intakegesprek. Je leert systemische vragen te stellen en nog scherper te observeren om verbale en non-verbale signalen te zien. Deze gesprekstechnieken zijn effectief om in korte tijd tot de kern van iemands probleem te komen.

Dag 2 Loyaliteit en gezinsvormen

Er zijn veel verschillende gezinsvarianten die elk hun eigen systemische dynamieken kennen. Je leert en ervaart welke invloed enkele veelvoorkomende gezinsvormen hebben op het gedrag van kinderen en volwassenen. Veel issues waar volwassenen tegenaan lopen, zijn te herleiden uit de kinderjaren. We besteden deze dag aandacht aan het fenomeen loyaliteit. Ook de thema’s overdracht en tegenoverdracht zijn onderdeel van de dag.

Dag 3 Trauma en onbewuste familiedynamieken

Bij het begeleiden van kinderen en jongeren zien we vaak de link naar de opvoeding of items uit een familiesysteem waar het kind hinder van ondervindt. Om het kind verder te helpen, is het nodig om ook de ouders intensief te betrekken bij de gedragsverandering van hun kind. Geregeld hebben ouders nog onverwerkte trauma’s of verstrikking binnen de familie. Je leert deze dag hoe je systemisch kunt werken met een opvoedthema binnen een gezin. Ook de effecten van ziekte en de dood in de familie komen uitgebreid aan bod.

Dag 4 Gezinspatronen en opvoedstijlen

Deze dag staat in het teken van patronen en opvoedstijlen binnen een gezin. Het gedrag van een kind is slechts een symptoom van een onderliggend probleem binnen het gezin en familiesysteem. Deze dag leer je onbegrepen gedrag beter begrijpen en systemische gesprekken met ouders te voeren die de kern van het probleem duidelijk maken.

Dag 5 Gedrag en overlevingsstrategieën 

Ieder mens zet bewust of onbewust overlevingsstrategieën in die op een bepaald moment in je leven zijn ontstaat om de uitdagingen van het leven beter aan te kunnen. Deze dag vergroot je kennis en inzicht in hoe overleefstrategieën ontstaan en hoe je kinderen en volwassenen kunt coachen om zich bewuster te worden van hun strategieën en de manier waarop het hun leven beïnvloed.

Dag 6 Systemische gezinsinterventie

Deze dag staat in het teken van systemisch werken met gezinnen. Je leert om de drie ordeningsprincipes van plek, positie en balans van geven en nemen toe te passen tijdens het werken met een gezin. Je leert deze principes te herkennen en benoemen en hier op een speelse manier verandering in aan te brengen, zodat de gezinsleden bewuster kunnen bijdragen aan een gezonde gezinsdynamiek.

Dag 7 Systemische werkvormen

In de ochtend oefen je met diverse systemische werkvormen met materialen en leer je de transfer te maken naar je eigen praktijk. In de middag ga je aan de hand van eigen casuïstiek oefenen met de geleerde technieken, werkvormen en theorieën. Doel van deze middag is om uit al het geleerde de beste werkvorm en technieken in te zetten op het juiste moment voor die specifieke casus.

Dag 8 Certificeringsdag

Op deze laatste dag delen de deelnemers met elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Dit wordt getoetst aan de hand van een presentatie en een reflectieverslag. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Trainers

Katrien Schober en Theo Bruekers

Aanmelding

De inschrijving is definitief na betaling.

Annuleringsvoorwaarden

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Katrien Schober, via katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388

Locatie

Industrieweg 21, Wageningen

Tijd

9.30- 16.30 uur