Nationaal Programma Onderwijs InMens

‘Welbevinden van kinderen is de basis om didactisch te kunnen presteren. Het scheppen van voorwaarden om zich veilig te voelen op school en zichzelf te mogen zijn, geeft ruimte in het hoofd om tot leren te komen. ‘

Het InMens aanbod voor het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op:

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wij bieden diverse trainingen en interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

2. Faciliteiten en randvoorwaarden. Wij bieden diverse opties om de ouderbetrokkenheid te vergroten, waar wenselijk met een transfer naar de wijk. Daarnaast bieden we een professionaliseringsaanbod van trainingen en coaching gericht op kindgesprekken, oudergesprekken, werken vanuit de relatiedriehoek, veilig schoolklimaat, eigenaarschap, motivatie, systemisch werken, samenwerken met gemeente en zorgverleners.

Het aanbod is gebaseerd op evidence based programma’s. We werken aan duurzame verandering binnen scholen, besturen, samenwerkingsverbanden, jeugdhulpverlening en gemeenten.

Het gehele systeem wordt betrokken: school, kinderen, ouders en zorgverleners.

Focus onderdelen

 • Welbevinden van kinderen
 • Relatie leraar-leerling
 • Ouderbetrokkenheid
 • Gesprekstechnieken
 • Motivatie en eigenaarschap
 • Veilig schoolklimaat
 • Leerkrachtvaardigheden
 • Verbinden van onderwijs en zorg

Werkwijze

In overleg wordt een plan op maat gemaakt dat voldoet aan de wensen van de school. Dit aanbod kan bestaan uit:

 • Training, coaching, supervisie, coaching on the job, advies
 • Interventies voor individuele kinderen of klassen die meer nodig hebben
 • Samenwerking met gemeente, maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouders
 • Opleiden van specialisten en coaches
 • Train de trainer opleiding
 • Inbedden in het schoolsysteem
 • Meerjarig programma

Tijdens een vrijblijvend gesprek lichten we ons aanbod graag toe en denken we mee over een aanbod op maat dat aansluit bij jullie wensen. Neem voor meer informatie contact op met: Katrien Schober, 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl. Kijk ook op onze GroeiKracht website: www.groeikrachtonderwijs.nl.