Schoolondersteuning

InMens biedt begeleiding en een scholingsaanbod op maat. Wij denken graag mee over de ondersteuningsbehoeften en professionaliseringsvragen die passend zijn binnen jullie organisatie.

Onze klanten zijn samenwerkingsverbanden, besturen, directeuren, AB’er, IB’ers, schoolteams, leerkrachten, jeugd- en gezinsprofessionals, ouders en kinderen.

Het aanbod van InMens is gericht op versterking van onderlinge relaties zodat er een schoolklimaat ontstaat, waarbij diversiteit meer erkend en geaccepteerd wordt en afgestemd wordt op ieders behoeften, kwaliteiten en mogelijkheden.

Werkwijze

InMens biedt zowel individuele begeleiding als groepsscholing.
Opleidingen worden als open inschrijving of incompany aangeboden. Trainingen zijn incompany, tenzij anders aangegeven.

De trainingen zijn interactief van aard en bevatten afwisselende werkvormen waarbij deelnemers werken met eigen casuïstiek. Er wordt niet alleen óver situaties gesproken, maar juist ook veel geoefend met het toepassen van vaardigheden en het zelf ervaren wat een aanpak met het individu en de groep doet. Leerkrachten gaan na iedere training naar huis met praktische tips en oefeningen om direct in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan. Er wordt in de bijeenkomsten gebruik gemaakt van wetenschappelijke inzichten en technieken die uit onderzoek effectief zijn gebleken. InMens begeleidt scholen om leerkrachten, kinderen en ouders in hun kracht te zetten en te werken aan een opener en veiliger schoolklimaat.

Variatie aan aanbod

  • Trainingen
  • Opleidingen
  • Lastige groep interventies
  • Trajectbegeleiding op maat
  • Observaties
  • Coaching in de klas
  • Directie coaching
  • Organisatie- of familieopstellingen
  • Programma’s voor kinderen
  • Programma’s voor ouders

Wie zijn wij

Katrien Schober is eigenaar van InMens en heeft haar krachten gebundeld met diverse partners om een compleet aanbod van hoge kwaliteit voor het onderwijs te bieden.

Samenwerkpartners

Lectoraat positief passend onderwijs, Samen sterk zonder Stigma, Het Stiltelab en een team van ervaren onderwijstrainers, psychologen en jeugd- en gezinsprofessionals.

Offertes zijn op aanvraag.