Marit Buitendijk

Marit is gestart in de directe hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ze heeft een brede werkervaring in verschillende sectoren: de Jeugdhulpverlening, het Kinderziekenhuis en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij geeft al jaren trainingen gericht op het opvoeden en opgroeien. Daarnaast is zij werkzaam als Gezinsbegeleider en Impulsklas-ouderbegeleider. De aanpak van Marit tijdens haar begeleiding en trainingen is ondersteunend, daadkrachtig en oplossingsgericht. Haar doel is bereikt als kinderen, leerkrachten en ouders weer in hun kracht staan. Ze geniet als ze ziet dat de kinderen succeservaringen opdoen en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen en groeien!

Bij Inmens training en coaching zien we kinderen die wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken als het o.a. gaat om sociale vaardigheden. Door onzekerheid of onwetendheid hebben ze het in het contact met anderen soms lastig. Het doel is dat deze kinderen/jongeren (weer) adequaat met dagelijkse situaties leren omgaan en dat zij de kans krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Kinderen leren in de Groeikracht training specifieke vaardigheden zoals: hoe onderhandel je over welk spel je gaat spelen, hoe ga je om met plagen/pesten, met boosheid of een nare reactie, hoe leer je gevoelens te herkennen en hoe kom je op voor jezelf.

Zij komt ook om de hoek wanneer er in een klas verstoorde onderlinge relaties zijn of wanneer er sprake is van pestproblematiek. Deze problemen zijn vaak hardnekkig en niet plotseling ontstaan. Samen met IB-er en de leerkracht geeft zij deze kinderen inzicht in hun eigen aandeel en vergroot zij hun gedragsalternatieven.