Jeugdhulpverlening

Het aanbod van InMens sluit aan bij de werkwijze zoals die steeds vaker al wordt toegepast in de jeugdhulpverlening. InMens onderscheidt zich door de combinatie van de oplossingsgerichte en systemische werkwijze. De kracht van de aanpak is het verbinden van de verschillende systemen (zoals het thuis- , familie-, en schoolsysteem) van de kinderen waarbij je in de hulpverlening te maken krijgt. Van daaruit wordt gewerkt met het gehele systeem. Tijdens de trainingen wordt afgestemd op de leervragen van de deelnemers en opdrachtgever, om te zorgen voor een optimale transfer van de training naar de dagelijkse praktijk. Iedere training bestaat uit stukjes theorie, werken met eigen casuïstiek, versterken van professionele vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en praktische tools om direct mee aan de slag te gaan.

Neem gerust contact op met Katrien Schober 06-51927388 om mee te denken over ondersteuningsvragen of een aanbod op maat.

Training verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen

Het vergroten van je systemische kennis en oplossingsgerichte coachvaardigheden leert je anders en scherper te luisteren naar de details van de taal en de woorden die jij zelf, de volwassene of het kind kiest. Je leert nog beter non-verbale uitingen te observeren en signaleren. De ouder of het kind vertelt vaak onbewust al waar het om gaat. Jij als professional en de mensen om je heen laten meer zien dan we met woorden kunnen uitdrukken. Deze training is een mix tussen waarnemen wat je bij jezelf en de ander ervaart, het leren en durven benoemen van wat je ziet, de juiste vragen te stellen en vanuit wederzijds respect naar een belangrijk inzicht te komen om de ander verder te helpen in zijn proces. We besteden aandacht aan je eigen professionele handelen en het werken met de systemen van jou en je gesprekspartners.

Deze training bestaat uit onderstaande 2 modules van 3 dagen en is SKJ geregistreerd. Je ontvangt voor deze training 64,76 accreditatiepunten.

Module 1

Dag 1
Optimaal contact maken
Deze dag ligt de focus op aandachtig coachen. Door optimaal contact te maken en te behouden creëer je wederzijds vertrouwen en veiligheid. Je ervaart dat iedereen situaties op een andere manier beleeft. Hoe zijn je eigen zintuigen op elkaar afgestemd? Wat neem je werkelijk waar? We gaan aan de slag met lichaamssignalen en ademhaling.
Je wordt je meer bewust van wat je voelt en ervaart in jezelf.
Deze dag besteden we tevens aandacht aan systemen en hun kenmerken. We werken met persoonlijke casussen van de deelnemers en je ervaart zowel de rol van coach als coachee.

Dag 2
Individueel coachen van volwassenen

Deze dag besteden we aandacht aan de kracht van taal. Je leert bewuster te luisteren naar de woorden die de ander gebruikt. Je leert nog beter af te stemmen op wat er gezegd wordt door te letten op details in het gebruik van eigen taal.
Door het stellen van de juiste vragen krijg je meer inzicht op de innerlijke beleving van de mensen waarmee je werkt om vandaaruit tot de kern van een probleem te komen. We gaan aan de slag met diverse werkvormen en materialen en maken de vertaalslag naar casussen van jezelf en uit je eigen werkpraktijk. 

Dag 3
Individueel coachen van kinderen en jongeren

Bij het begeleiden van kinderen ligt vaak de nadruk op het afleren van negatief gedrag. Deze module helpt je om ook onderliggende en meer onbewuste dynamieken zichtbaar te maken. Door de coachtechnieken laten kinderen verbaal en non-verbaal meer zien wat hen bezighoudt. Het werken met kinderen staat altijd in verbinding met het familiesysteem en schoolsysteem.

Toetsing

Module 1 wordt afgesloten met een reflectieverslag van de deelnemer waarin hij aangeeft wat hij heeft geleerd van de driedaagse training en op welke manier hij het geleerde heeft toegepast in de praktijk.

Doelen module 1

 • Kennis vergroten over kenmerken van systemen
 • Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
 • Verbale en non-verbale signalen leren herkennen
 • Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
 • Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
 • De juiste vragen leren stellen
 • Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
 • Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
 • Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
 • Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
 • Versterken van gespreksvaardigheden

Doelgroep

De training is bedoeld voor IB’ers, AB’ers, leidinggevenden, jeugd- en gezinsprofessionals en (kinder)coaches die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen.
De opleiding vereist minimaal een HBO denk en werkniveau

Studiebelasting

Module 1 bestaat uit 6 dagdelen training. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1,5 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie door middel van een huiswerkopdracht, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. Maken van een reflectieverslag aan het eind van module 1.  Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Verplichte leestijd van artikelen en verdiepingstijd van de uitgereikte materialen is ongeveer 1,5 uur voor module 1.  We gaan uit van ongeveer 2 uur voor het maken van het reflectieverslag.

De minimale studiebelasting voor deze module 1 komt daarbij neer op ongeveer 26,75 uur.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 1.995 voor 2 modules of €1100 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. De kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch, digitale hand-out en een coach set (blik met 32 houten poppetjes, vilt, 64 symbolenkaarten en 32 emotiekaarten). Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Trainers

Katrien Schober en Theo Bruekers

Locatie

Industrieweg 21
6702 DR Wageningen

Tijd

9.30-17.00 uur

Incompany

De training is ook mogelijk als incompany.

Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober, katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388

Module 2

Deze module is een vervolg op module 1. De focus tijdens deze dagen ligt op verdere verdieping en uitbreiding van coachtechnieken en het versterken van je coachvaardigheden.

Dag 4
Samenwerken 
Deze dag gaan we aan de slag hoe je als onderwijsprofessional of jeugd- en gezinsprofessional de relatiedriehoek school-ouders-kind kunt versterken. De grens van ieders taak en functie komt hierbij aan bod. Daarnaast besteden we aandacht aan het praktisch en effectief leren toepassen van actuele theoretische modellen tijdens oudergesprekken, kindgesprekken of ondersteuning van leerkrachten en docenten. We maken gebruik van eigen casuïstiek van de deelnemers.

Dag 5
Onbegrepen gedrag
Deze dag staat het werken met onbegrepen gedrag centraal. Aan de hand van casussen krijg je inzicht in de impact van systemen op het dagelijks leven van kinderen en volwassenen die gedrag laten zien wat wij als complex ervaren. Je leert moeilijke thema’s bespreekbaar te maken om snel tot de kern van een probleem te komen met behoud van relatie. Deze dag is een opstellingendag.

Dag 6
Certificeringsdag
In deze laatste dag presenteren de deelnemers aan elkaar wat ze tijdens de opleiding hebben geleerd en op welke manier zij oplossingsgericht en systemisch coachen integreren in hun dagelijkse praktijk. Het leren en inspireren van elkaar staat deze dag centraal.

Doelen module 2

• Kennis vergroten over de onzichtbare kracht van loyaliteit
• Meer inzicht in gedrag van kinderen en volwassenen
• Leren afstemmen op verbale- en lichaamssignalen
• Vergroten van systemische inzichten en werkwijze
• De juiste vragen leren stellen
• Sneller tot de kern van de hulpvraag komen
• Moeilijke thema’s bespreekbaar leren maken met behoud van relatie
• Actuele theoretische modellen leren toepassen in de praktijk
• Versterken van de samenwerking tussen ouders-kinderen- school- jeugd- en gezinsprofessional
• Versterken van gespreksvaardigheden
• Het geleerde omzetten in een presentatie
• In staat zijn om vanuit het geleerde effectieve oefeningen in te zetten om
vaardigheden van kinderen of volwassenen te versterken die aansluiten bij
hun hulpvraag.

Doelgroep

De training is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals en onderwijsprofessionals die graag verdieping in hun vak willen brengen bij 1 op 1 coaching met kinderen en volwassenen. De opleiding vereist minimaal een HBO denk en werkniveau.

Studiebelasting

Module 2 bestaat uit 6 dagdelen training. Naast de aanwezigheid op deze dagdelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij na iedere trainingsdag minimaal 1,5 uur besteden aan het toepassen van het geleerde in hun eigen praktijksituatie door middel van een huiswerkopdracht, het staat de deelnemers vrij meer dan de genoemde tijd te oefenen in de praktijk. Iedere deelnemer krijgt 1 telefonische of digitale coachingsessies van maximaal een uur met één van de trainers. Aanbevolen boeken zijn niet verplicht te lezen voor het volgen van de training. Het voorbereiden van de presentatie op de certificeringsdag kost minimaal 2 uur.
De minimale studiebelasting voor deze module 2 komt daarbij neer op ongeveer 27,25 uur.

Certificering

Voor certificering geldt een aanwezigheid van 100% per module. Hiervan kan hooguit met gegronde reden worden afgeweken. De trainer bepaalt dan welke alternatieve opdracht wordt gemaakt om recht te hebben op het certificaat.

Kosten

De kosten bedragen € 2095 voor 2 modules of €1100 per module als de 2 modules niet aansluitend worden gevolgd. De kosten zijn inclusief koffie, thee, lunch, digitale hand-out en een coach set (blik met 32 houten poppetjes, vilt, 64 symbolenkaarten en 32 emotiekaarten).  Het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de opleiding is 6, het maximum 20 deelnemers. De kosten dienen voorafgaand aan de training te zijn betaald.

Trainers

Katrien Schober en Theo Bruekers

Locatie

Industrieweg 21
6702 DR Wageningen

Tijd

9.30-17.00 uur

Incompany

De training is ook mogelijk als incompany.

Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober, katrienschober@inmenstraining.nl of 06-51927388

Resultaten evaluatieformulier

Training Verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen

Accreditatie: SKJ

Vraag

Schaal 1 t/m 10

Aanvullingen / Opmerkingen

Hoe nutting was de training voor jou? 9.1
 • Zeer goed toepasbaar voor individuen en groepen
 • Zeer geschikt voor jeugdpreventiewerkers voor het werken in VO en MBO
Hoe toepasbaar is deze training voor jou in je dagelijkse praktijk? 9.1
 • Je leert hoe je theorie kunt omzetten naar praktische werkvormen
Hoe heb je de werkvormen ervaren? 8.7
 • Visueel gemaakt
 • Mooie link naar positieve psychologie en oplossingsgericht werken
 • Veel interactie
 • Inbreng van eigen casussen
Zou je de training aanraden aan anderen? 9.1
 • Je leert veel door zelf te ervaren
 • Ruimte voor eigen inbreng
Hoe heb je de deskundigheid van de trainer(s) ervaren? 9.7
 • De trainer kon op rustige wijze op iedere situatie kundig reageren, was zelf ook open
 • Trainer heeft een respectvolle houding en weet een veilige sfeer te creëren