Advies, supervisie, persoonlijke coaching en intervisie

InMens is inzetbaar als maatwerk specialist om te adviseren en ondersteunen bij vraagstukken en werkgroepen in schoolteams, bestuur of samenwerkingsverband, pedagogische casussen, groepsdynamiek en persoonlijke coaching. Hierbij blijft het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de klant. Het doel is dat professionals met de nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis in staat zijn om adequaat te handelen in voor hen lastige en nieuwe situaties.

Dit aanbod is bedoeld voor:

 • Besturen, samenwerkingsverbanden en scholen die het prettig vinden extra advies en input te krijgen bij werkgroepen en nieuwe ontwikkelingen.
 • Deelnemers die een training bij InMens hebben gevolgd en op zoek zijn naar verdiepend maatwerk om het geleerde nog beter te leren toepassen en integreren in het dagelijks handelen
 • Leerkrachten, Ib’ers, AB’ers en directeuren die een vraag hebben over een individuele, groeps- of teamcasus
 • Leerkrachten, IB’ers, AB’ers en directeuren die persoonlijke coaching willen om meer in hun kracht te komen in hun werk

Werkwijze

Advies

Bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen in de school, een bestuur of samenwerkingsverband kan een senior trainer/adviseur van InMens aansluiten en expertise inbrengen bij thema’s als ouderbetrokkenheid, de samenwerking tussen onderwijs en zorg, pedagogisch klimaat in de school, vergroten van eigenaarschap en talentontwikkeling bij leerlingen en collega’s. De trainers werken landelijk, waardoor zij goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de manier waarop deze vormgegeven worden.

Supervisie

Soms vraagt een praktijk situatie iets anders dan je geleerd en geoefend hebt in de training. Als je op zoek bent naar de juiste interventie of aanvullende kennis die je verder helpt om de casus succesvol voort te zetten, denkt een trainer van InMens graag met je mee. Deze supervisie zal lijden tot een verdieping rondom het thema van jouw casus. Ervaren trainers van InMens sluiten op diverse manieren aan bij individuele casussen, groepsdynamiek trajecten bij uitdagende groepen, oudergesprekken en kunnen ook aansluiten bij teamvergaderingen om supervisie te bieden. In overleg met de onderwijsprofessional wordt afgestemd welke rol InMens inneemt. Dit kan variëren van de casus zelf uitvoeren dat de onderwijsprofessional meekijkt, allebei een deel uitvoeren tot aan alleen bieden van supervisie in de te maken stappen van de onderwijsprofessional en procesaansturing.

Intervisie

Als vervolg op een incompany training is het mogelijk (online)intervisie momenten in te plannen met de trainer om eigen casuïstiek en leerdoelen van en met de deelnemers te bespreken.

Persoonlijke coaching

InMens biedt coaching voor mensen die in hun werk tegen een patroon aanlopen dat hen belemmert in het optimaal functioneren als mens en professional. De coachtrajecten zijn kortdurend en op maat. De werkwijze is oplossingsgericht en systemisch. In overleg met coachee en leidinggevende wordt het probleem in kaart gebracht, de aanpak besproken, tijdsduur bepaald en een evaluatiemoment ingepland.

Voorbeelden van thema’s voor persoonlijke coaching:

 • Startende leerkracht coaching
 • Terugkerende belemmerende patronen in omgang met leerlingen, groep, ouders of collega’s
 • Motivatieproblemen
 • Balans tussen werk en privé
 • Onzekerheid
 • Teveel geven, teveel verantwoordelijkheid
 • Grenzen aangeven

Locatie

Afspraken vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is het coaching of intervisie op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Voor annulering van afspraken om welke reden dan ook, geldt het volgende. Schriftelijke annulering van ten minste 48 uur voorafgaande aan de afspraak is kostenvrij. Bij annulering tussen 48-24 uur voorafgaande aan de afspraak wordt 50% van het afgesproken tarief doorberekend. Bij minder dan 24 uur wordt 100% van het afgesproken tarief doorberekend.