Intervisie

Oplossingsgerichte intervisie ondersteuning binnen de organisatie met eigen casuïstiek. 

Na het volgen van een training is het belangrijk om de opgedane kennis op een juiste manier toe te passen in de praktijk. Bij wat meer complexe casussen is het zinvol om samen te werken met collega’s of deelnemers uit trainingsgroepen. Zo kun je leren van elkaar.  Als vervolg op een incompany training is het mogelijk (online)intervisie momenten in te plannen met de trainer van InMens om eigen casuïstiek en leerdoelen van en met de deelnemers te bespreken. We hanteren hierbij een oplossingsgerichte werkwijze.

Locatie

Coaching en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht. Teamtrainingen kunnen op één van onze vestigingen plaatsvinden of op een door de school gekozen locatie.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.