Implementatiebegeleiding

Maatwerk ondersteuning voor een gedegen implementatie en borging na training.

Na een training is het belangrijk een gedegen transfer te maken voor de korte en lange termijn van het geleerde naar de dagelijkse praktijk. InMens biedt implementatiebegeleiding op maat. Dit kan in de vorm van co- teaching, observatie, coaching en advies over borging en verdieping. InMens biedt ook ondersteuning aan de school om ouders te betrekken bij de ontwikkelingen van de school. De implementatiebegeleiding kan zowel na individuele trainingen als incompany trainingen worden ingezet. Vaak wordt er een combinatie gemaakt van coaching op de werkvloer en coaching van de werkgroep of specialist die binnen de school is aangesteld om de nieuwe werkwijze verder uit te dragen en borgen binnen de organisatie.

Locatie

Coaching en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht. Teamtrainingen kunnen op één van onze vestigingen plaatsvinden of op een door de school gekozen locatie.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.