GroeiKracht

Ieder kind is anders en heeft andere ontwikkelbehoeften. Dat geldt net zo voor scholen. Daarom biedt InMens met GroeiKracht een programma op maat voor de pedagogische ontwikkelbehoefte van jouw school. Neem voor meer informatie contact op met Katrien Schober, 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl. 

Hoe werkt GroeiKracht? 

Er kan op verschillende gebieden behoefte aan ontwikkeling zijn in de school. Leerlingen met complex gedrag, problemen in de groepsdynamiek, zorgen omtrent de ondersteuningstructuur of ‘gedoe’ met ouders. Vaak is er een samenhang tussen deze zaken. InMens komt op jullie school kijken en luisteren naar jullie zorgen en de samenhang daartussen. Zo komen we samen tot een ontwikkelprogramma op maat waarin zowel noodzakelijke interventies op de korte termijn als het leerproces voor de school op de lange termijn een plek krijgen.  De GroeiKracht aanpak is ook inzetbaar voor alle scholen binnen een bestuur of samenwerkingsverband en binnen jeugdhulpverleningsinstanties. 

In GroeiKracht onderscheiden we:  

  • wat de school, met de juiste training op de langere termijn, zelf kan of kan leren 
  • waar op korte termijn, tot de school in kracht gegroeid is, ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, supervisie of interventies in de klas of de relatiedriehoek kind/ouder/ school 
  • externe hulp die nodig is, bijvoorbeeld van specifieke hulpverleners, samenwerkingsverbanden of wijkteams. 

 

 

GroeiKracht gedragsmodel 

Een GroeiKracht-programma kijkt op drie niveaus naar leerlinggedrag:

 

  1. Is er een basisaanbod voor alle leerlingen dat bijdraagt aan gedrag dat leren mogelijk maakt? 
  2. Welke specifieke gedragsinterventies zijn er mogelijk binnen de school voor leerlingen die meer dan het basisaanbod nodig hebben? 
  3. Weet de school, voor de enkele leerling waar specialistische en intensieve gedragsinterventies nodig zijn, de weg naar de juiste hulpverlening buiten school? 
Gedragsmodel GroeiKracht InMens

Een GroeiKrachtprogramma kan bestaan uit een combinatie van bijvoorbeeld: 

 

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact op met Katrien Schober, 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl.