GroeiKracht Familieklas

De GroeiKracht familieklas is een training op maat die u als ouder(s) de kans geeft om samen met uw kind te werken aan het versterken van de sociale vaardigheden, leren omgaan met emoties of concentratie van uw kind. Het doel van de training is dat uw kind ontdekt waar hij of zij goed in is en waar het nog beter in wil worden, waardoor het zelfvertrouwen van uw kind groeit en het zich prettiger voelt in de omgang met leeftijdsgenoten, volwassenen of tijdens werkmomenten.

Ouders, leerkracht(en) en de GroeiKracht trainers werken samen, zodat uw kind zich in de school- en thuissituatie gesteund voelt om de leerdoelen te halen en de kans op successen te vergroten.

GroeiKracht Familieklas in het kort:

De training van uw kind bestaat uit:

 • 1 dagdeel per week
 • 12 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst
 • 8 leerlingen
 • 2 trainers
 • Intakegesprek, tussen- en eindevaluatiegesprek
 • Observaties in de klas
 • Werken met een doelenkaart
 • Ouders aanwezig bij GroeiKracht training
 • Ouderbijeenkomsten
 • Positieve benadering
 • Systemische aanpak
 • Maatwerk per kind
 • Transfer naar de klas
 • GroeiKracht materialen voor in de klas en voor thuis

Voor wie is de training bedoeld?

Is uw kind verlegen? Heeft het minder vriendjes of vriendinnetjes dan u zou wensen? Heeft het kind weinig zelfvertrouwen? Gunt u uw kind dat het beter voor zichzelf op kan komen? Of luistert uw kind niet goed? Heeft uw kind vaak ruzie op school? Merkt u dat hij of zij het moeilijk vindt om op een goede manier met boosheid of verdriet om te gaan? Is uw kind misschien druk en ruw in zijn of haar spel met andere kinderen? Heeft uw kind moeite om goed te kunnen concentreren en werken in de klas?

De training is voor kinderen van 4 tm 12 jaar.  Er wordt in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt. Omdat de zelfreflectie bij jonge kinderen nog niet voldoende is ontwikkeld, wordt voor groep 1 tm 3 een andere manier van werken gehanteerd.

Wat gaat uw kind doen?

In deze training leren kinderen onder schooltijd via werkvormen, gesprekjes en rollenspellen op speelse wijze hun sociale vaardigheden, omgaan met emoties of concentratie te verbeteren. Daarnaast oefent uw kind in de klas, op het plein en thuis met de aan te leren vaardigheden. Op school wordt uw kind daarin geholpen door de leerkracht en door de GroeiKracht trainer. Thuis oefent u zelf met uw kind. De inhoud van de training wordt afgestemd op de leerdoelen van de kinderen. De kinderen krijgen na afloop van de training een certificaat.

Onderwerpen van de training zijn bijvoorbeeld:

 • Bewust worden van jezelf
 • Je leren verplaatsen in een ander
 • Voor jezelf of voor een ander opkomen
 • Op een rustige en duidelijke manier je eigen mening geven
 • Vrienden maken, contact maken
 • Omgaan met je emoties
 • Letten op jezelf
 • Jezelf leren focussen met afleiding om je heen

Opbrengst voor kinderen

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens
 • Bewuster van gedrag, gedachten en gevoelens van anderen en handvatten om daar op een goede manier mee om te gaan.
 • Makkelijker en leuker om kunnen gaan met anderen
 • Betere concentratie en werkhouding
 • Kinderen voelen zich nog meer gesteund door hun ouder(s)

Opbrengst voor ouders:

 • Unieke kans om als ouder uw kind mee te maken in een schoolse setting
 • Versterken van de relatie en afstemming met uw kind
 • Meer begrip en inzicht in wat uw kind al kan en nog te leren heeft
 • Bewuster ondersteunen bij aan te leren vaardigheden
 • Betere afstemming en samenwerking met school
 • Inzicht in wat er van uw kind verwacht wordt op school
 • Inzicht in hoe uw kind zich op school gedraagt

Resultaten

Tijdens het intakegesprek bespreekt de GroeiKracht trainer met u als ouder(s), kind en leerkracht de leerdoelen die bij uw kind passen. Met deze leerdoelen gaan we in de trainingsgroep aan de slag. De voortgang wordt bijgehouden door middel van een doelenkaart. Zo is direct zichtbaar wat er al lukt en waar nog extra mee geoefend kan worden. Tijdens de tussenevaluatie bespreekt de GroeiKracht trainer met u, het kind en de leerkracht de voortgang van de leerdoelen. Bij het eindgesprek worden de resultaten besproken en gekeken of de begeleiding voldoende effect heeft gehad of dat er nog iets anders nodig is om uw kind verder te helpen.

De rol van ouders

Samenwerking tussen school en ouder(s) is de basis om uw kind te helpen goede resultaten te behalen. Omdat de steun van ouders voor kinderen heel belangrijk is en u uw kind het beste kent, is de rol van ouders in de GroeiKracht training essentieel. Uw ideeën over wat er wel of juist niet goed werkt bij uw kind en wat uw ervaringen zijn, worden met u besproken om samen verder te kijken naar mogelijkheden om uw kind nog beter te kunnen ondersteunen.

Tijdens het intakegesprek wordt de inhoud van de training uitgelegd en wordt besproken welke vorm van support en ondersteuning uw kind nodig heeft tijdens de training om aan de slag te gaan met de leerdoelen. In de tussenevaluatie wordt de voortgang van de leerdoelen besproken. Waar nodig wordt hier iets in bijgesteld. Tijdens het eindgesprek wordt besproken wat het kind geleerd heeft en wat belangrijk is om de vooruitgang vast te houden.

Als ouder(s) bent u tijdens de trainingsbijeenkomsten aanwezig en vinden er tijdens de ochtend ouderbijeenkomsten plaats. Ouders wordt gevraagd actief deel te nemen aan de trainingsbijeenkomsten en samen met uw kind mee te doen met de werkvormen en oefeningen.

Tijdens de ouderbijeenkomsten bespreekt u met alle ouders hoe u de training ervaart en welke veranderingen er op school en thuis al zichtbaar zijn. Ook wordt er extra aandacht besteed aan hoe u als ouder uw kind bij de opdrachten kunt ondersteunen, worden er opvoedthema’s besproken die relevant zijn voor de aanwezige ouders en opvoedingsvragen komen aan bod.

De GroeiKracht Familieklas wordt op de school van uw kind of een andere locatie uitgevoerd door trainers van InMens of door opgeleide trainers vanuit de school of samenwerkingspartners van de school.

InMens wenst u en uw kind veel succes en plezier bij het volgen van de GroeiKracht training, waarin u als ouder(s) een unieke kans krijgt een nog beter beeld te krijgen van wie uw kind is op school en thuis en wat belangrijk is zodat uw kind nog meer gaat groeien.

Voor specifieke vragen die gaan over de GroeiKracht training die uw kind volgt, neemt u contact op met de leerkracht of intern begeleider van de school.

Voor algemene vragen over de GroeiKracht training kunt u contact opnemen met Katrien Schober: 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl

Transfer op school bestaat uit:

 • Gebruik van specifieke materialen in de klas voor de GroeiKracht training leerlingen
 • Implementatiebegeleiding voor het kind
 • Observaties
 • Leerkracht coaching op maat
 • Startpresentatie voor het team
 • Doelenkaart
 • Aanbod van materialen en werkvormen om in te zetten met de hele groep
 • Evaluatiegesprekken
 • Optioneel Teamtrainingen, interventies, coaching en intervisie voor het hele team

Transfer naar thuis:

 • Ouderbijeenkomst(en)
 • Ouder(s) aanwezig in de training
 • Begeleiding bij opvoedvragen
 • Doelenkaart
 • Intake, (tussen-) en eindevaluatiegesprek
 • Oefeningen en materialen voor thuis