Debby Besteman – van Hoof

Debby Besteman – van Hoof heeft jarenlange werkervaring in de hulpverlening.
Ze heeft met diverse doelgroepen gewerkt: preventief, crisis, detentie, dagbehandeling, internaat, thuis (met kinderen en ouders) en is rots en water trainer. De afgelopen jaren richt zij zich vooral op het geven van sociale vaardigheidstrainingen, opvoedondersteuning en onderwijs en heeft zowel ervaring met kinderen in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Bij InMens is zij werkzaam als Groeikracht trainer.

Debby haar aanpak is doel- en kindgericht. Ze werkt positief en enthousiasmerend. Ze geniet ervan kinderen in hun kracht te zetten en ze te zien groeien in hun ontwikkeling. Door kinderen bewust te maken van het handige en onhandige gedrag dat ze laten zien vergroot ze hun zelfvertrouwen en bouwen ze samen verder. Voor Debby is het belangrijk dat kinderen op speelse wijze plezier met elkaar maken en van daaruit leren.