Competentietraining

Sociale vaardigheden kan je leren!  De competentietraining leert uw kind prettig om te gaan met andere kinderen. Het doel van de training is dat uw kind ontdekt hoe het op een prettige manier met leeftijdsgenoten kan omgaan en welke manier passend is. Bijvoorbeeld hoe je aardig kan zijn, zonder over je heen te laten lopen. Ook leert het kind om te gaan met pestgedrag en om voor zichzelf op te komen, zonder ruzie te krijgen.  

Ouder(s), leerkracht(en) en competentietrainers werken samen, zodat uw kind zich in de school- en thuissituatie gesteund voelt om de leerdoelen te halen en de kans op successen te vergroten.  

De Competentietraining in het kort

De training van uw kind bestaat uit: 

 • 7 wekelijkse bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst 
 • 1 tot 1,5 uur per bijeenkomst 
 • 6 tot 8 leerlingen 
 • 1 tot 2 trainers
 • Intakegesprek en eindevaluatiegesprek 
 • Transfer naar de klas 
 • Transfer naar thuis 
 • Werken met een doelenkaart 
 • Klussenboek, met opdrachtjes voor op school en thuis 
 • 1x ouderbijeenkomst 
 • Positieve benadering 
 • Maatwerk 

De training is geschikt als uw kind:

 • lastig vriendjes maakt; 
 • onzeker is; 
 • verlegen is;
 • vaak ruzie heeft; 
 • moeite heeft met samenspelen.

De training is voor kinderen van 6 tm 12 jaar.  Er wordt in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt.

Opbrengst voor kinderen

 • Vergroten van zelfvertrouwen 
 • Op een passende en helpende manier contact maken met leeftijdsgenoten 
 • Op een passende manier met onverwachte situaties om kunnen gaan 
 • Bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens 
 • Bewuster van gedrag, gedachten en gevoelens van anderen 
 • Vergroten zelfredzaamheid

Opbrengst voor ouders

 • Meer begrip en inzicht in de emotieregulatie van uw kind
 • Betere afstemming met uw kind rondom triggers en emoties
 • Bewuster ondersteunen bij aan te leren vaardigheden
 • Betere afstemming met school

Wat gaat uw kind doen?

Elke bijeenkomst stsaat in het teken van een sociaal thema, zoals ‘iets vragen aan een ander’, of ‘nee kunnen zeggen’ en bevat cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen, rollenspel met feedback en huiswerkopdrachten. De cognitieve, psychomotorische en ontspanningsoefeningen kunnen gezien worden als voorwaardelijke oefeningen om de rollenspelen in de training goed te kunnen uitvoeren. Alle oefeningen samen zijn erop gericht om het sociaal vaardige gedrag in nieuwe situaties te kunnen toepassen. De training vindt onder schooltijd plaats.  

Onderwerpen van de training zijn bijvoorbeeld:

 • Oefenen met stevig staan, duidelijk praten en de ander aankijken 
 • Oefenen met basisvaardigheden zoals iets vragen, nee zeggen, zeggen dat je ergens last van hebt, reageren op pesten, vragen of je mee mag doen, ik word gepest 
 • Bewust worden van helpende en niet helpende gedachten 
 • Stop-denk-doe leren toepassen

Resultaten

Tijdens het intakegesprek bespreekt de trainer met u als ouder(s) en kind de leerdoelen die bij uw kind passen. Met deze leerdoelen gaan we in de trainingsgroep aan de slag. De voortgang wordt bijgehouden door middel van een doelenkaart. Zo is direct zichtbaar wat er al lukt en waar nog extra mee geoefend kan worden.  Bij het eindgesprek worden de resultaten besproken en gekeken of de begeleiding voldoende effect heeft gehad of dat er nog iets anders nodig is om uw kind verder te helpen.

De rol van ouders

Samenwerking tussen school en ouder(s) is de basis om uw kind te helpen goede resultaten te behalen. Omdat de steun van ouders voor kinderen heel belangrijk is en u uw kind het beste kent, is de rol van ouders in de Competentietraining essentieel. Uw ideeën over wat er wel of juist niet goed werkt bij uw kind en wat uw ervaringen zijn, worden met u besproken.

Tijdens het intakegesprek wordt aan u en uw kind de inhoud van de training uitgelegd en wordt besproken welke vorm van support en ondersteuning uw kind nodig heeft tijdens de training om aan de slag te gaan met de leerdoelen. Tijdens het eindgesprek wordt met u en uw kind besproken wat uw kind geleerd heeft en wat belangrijk is om de vooruitgang vast te houden.

Er vindt 1 ouderbijeenkomst plaats, waarin de belangrijkste onderdelen van de training met u als ouder(s) besproken worden. Ook is er ruimte om tijdens de bijeenkomst opvoedvragen te stellen rondom het omgaan met sociale vaardigheden van uw kind en krijgt u tips om zo goed mogelijk te reageren als uw kind onzeker, boos, verlegen of angstig is.

Aan het eind van de laatste bijeenkomst ontvangen de kinderen hun certificaat. Ouders zijn hierbij aanwezig.

Als ouder(s) bent u aanwezig op de volgende momenten:

 • Intakegesprek
 • Ouderbijeenkomst
 • Certificaat uitreiking
 • Eindgesprek

Transfer op school bestaat uit

 • Leerkracht gesprek
 • Doelenkaart
 • Aanbod van materialen en werkvormen om in te zetten met de hele groep
 • Intake en evaluatiegesprek
 • Optioneel Teamtrainingen, interventies, coaching en intervisie voor het hele team door InMens

Transfer naar thuis

 • Ouderbijeenkomst
 • Opvoedtips
 • Doelenkaart
 • Intake en eindevaluatiegesprek
 • Oefeningen en materialen voor thuis

De Competentietraining wordt op de school van uw kind of een andere locatie in uw regio uitgevoerd door trainers van InMens of door opgeleide trainers vanuit de school of samenwerkingspartners van de school.

InMens wenst u en uw kind veel succes en plezier bij het volgen van de Competentietraining.

Voor specifieke vragen die gaan over de training die uw kind gaat volgen op school, kunt u contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider van de school. Voor algemene vragen over de training kunt u contact opnemen met Katrien Schober: 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl