Breinbaas training voor kinderen

De Breinbaas training is een maatwerk training die u als ouder(s) de kans geeft om uw kind te ondersteunen meer grip te krijgen op zijn of haar emotieregluatie. Het doel van de training is dat uw kind ontdekt wat werkt om weer rustig te worden na heftige emoties en om te leren bij triggers rustiger te kunnen blijven. Door meer grip te krijgen op eigen emoties groeit het zelfvertrouwen van uw kind en voelt het zich prettiger in de omgang met leeftijdsgenoten, volwassenen of tijdens werkmomenten.

Ouders, leerkracht(en) en de Breinbaas trainers werken samen, zodat uw kind zich in de school- en thuissituatie gesteund voelt om de leerdoelen te halen en de kans op successen te vergroten.

 

De Breinbaas training in het kort

De training van uw kind bestaat uit:

  • 7 wekelijkse bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst
  • 1 tot 1,5 uur per bijeenkomst
  • 6 leerlingen
  • 1 tot 2 trainers
  • Intakegesprek en eindevaluatiegesprek
  • Observatie in de klas
  • Transfer naar de klas
  • Werken met een doelenkaart
  • 1x Ouders aanwezig bij Breinbaas training
  • 1 x Ouderbijeenkomst
  • Positieve benadering
  • Systemische aanpak
  • Maatwerk

De training is geschikt als uw kind:

 • Regelmatig boos is en kan ontploffen.
 • Snel huilt en vaak verdrietig is
 • Moeite heeft als dingen anders gaan dan gepland en gewild
 • Omgaan met teleurstellingen lastig vindt
 • Lang in emoties blijft hangen en moeite heeft er zelf uit te komen
 • Gevoelig is, snel overprikkeld is en een vol hoofd heeft.
 • Zichzelf terugtrekt, moeite heeft om te zeggen wat er aan de hand is.

 

De training is voor kinderen van 6 tm 12 jaar.  Er wordt in verschillende leeftijdsgroepen gewerkt.

Opbrengst voor kinderen

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Meer grip op eigen emotiesregulatie
 • Bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens
 • Bewuster van gedrag, gedachten en gevoelens van anderen en handvatten om daar op een goede manier mee om te gaan.
 • Makkelijker en leuker om kunnen gaan met anderen

Opbrengst voor ouders

 • Meer begrip en inzicht in de emotieregulatie van uw kind
 • Betere afstemming met uw kind rondom triggers en emoties
 • Bewuster ondersteunen bij aan te leren vaardigheden
 • Betere afstemming met school

Wat gaat uw kind doen?

In deze training leren kinderen onder schooltijd via werkvormen, gesprekjes en rollenspellen op speelse wijze meer grip op hun emotieregulatie te krijgen. Door kennis over de werking van het brein in relatie tot gedrag leren kinderen waarom ze zich soms zo boos of verdrietig voelen. Kinderen leren vaardigheden en werkvormen om zichzelf te reguleren. Daarnaast worden ze tijdens de bijeenkomsten bewust getriggerd in situaties waarin emoties vaak opspelen. Zo leren ze de aangeleerde vaardigheden direct toe te passen. Daarnaast gaat uw kind ook in de klas, op het plein en thuis oefenen met de aangeleerde vaardigheden.  Op school wordt uw kind daarin geholpen door de leerkracht. Thuis oefent u zelf met uw kind. De inhoud van de training wordt afgestemd op de leerdoelen van de kinderen. De kinderen krijgen na afloop van de training een certificaat.

Onderwerpen van de training zijn bijvoorbeeld:

 • Voelen en herkennen van eigen emoties en gevoelens
 • Emoties en gevoelens herkennen en benoemen van anderen
 • Eigen triggers kennen
 • Manieren om te ontspannen en kalmeren
 • Helpende manieren om boosheid, angst of verdriet te uiten
 • Omgaan met teleurstellingen en situaties die anders gaan dan gewild
 • Relativeren van gebeurtenissen
 • Helpende gedachten en positief denken

Resultaten

Tijdens het intakegesprek bespreekt de Breinbaas trainer met u als ouder(s), kind en leerkracht de leerdoelen die bij uw kind passen. Met deze leerdoelen gaan we in de trainingsgroep aan de slag. De voortgang wordt bijgehouden door middel van een doelenkaart. Zo is direct zichtbaar wat er al lukt en waar nog extra mee geoefend kan worden.  Bij het eindgesprek worden de resultaten besproken en gekeken of de begeleiding voldoende effect heeft gehad of dat er nog iets anders nodig is om uw kind verder te helpen.

De rol van ouders

Samenwerking tussen school en ouder(s) is de basis om uw kind te helpen goede resultaten te behalen. Omdat de steun van ouders voor kinderen heel belangrijk is en u uw kind het beste kent, is de rol van ouders in de Breinbaas training essentieel. Uw ideeën over wat er wel of juist niet goed werkt bij uw kind en wat uw ervaringen zijn, worden met u besproken.

Tijdens het intakegesprek wordt aan u en uw kind de inhoud van de training uitgelegd en wordt besproken welke vorm van support en ondersteuning uw kind nodig heeft tijdens de training om aan de slag te gaan met de leerdoelen. Tijdens het eindgesprek wordt met u en uw kind besproken wat uw kind geleerd heeft en wat belangrijk is om de vooruitgang vast te houden.

Als ouder(s) bent u tijdens 1 van de trainingsbijeenkomsten aanwezig om te zien wat uw kind leert. Ouders wordt gevraagd actief deel te nemen aan de trainingsbijeenkomst en samen met uw kind mee te doen met de werkvormen en oefeningen.

Daarnaast vindt er 1 ouderbijeenkomst plaats, waarin de belangrijkste onderdelen van de training met u als ouder(s) besproken worden. Ook is er ruimte om tijdens de bijeenkomst opvoedvragen te stellen rondom het omgaan met emoties van uw kind en krijgt u tips om zo goed mogelijk te reageren als uw kind boos, verdrietig of angstig is.

Aan het eind van de laatste bijeenkomst ontvangen de kinderen hun certificaat. Ouders zijn hierbij aanwezig.

Transfer op school bestaat uit

 • Gebruik van specifieke materialen in de klas voor de Breinbaas training leerlingen
 • Observatie
 • Leerkracht gesprek
 • Doelenkaart
 • Aanbod van materialen en werkvormen om in te zetten met de hele groep
 • Intake en evaluatiegesprek
 • Optioneel Teamtrainingen, interventies, coaching en intervisie voor het hele team door InMens

Transfer naar thuis

 • Ouderbijeenkomst
 • Ouder(s) aanwezig in 1 training
 • Opvoedtips
 • Doelenkaart
 • Intake en eindevaluatiegesprek
 • Oefeningen en materialen voor thuis

De Breinbaas training wordt op de school van uw kind of een andere locatie uitgevoerd door trainers van InMens of door opgeleide trainers vanuit de school of samenwerkingspartners van de school.

InMens wenst u en uw kind veel succes en plezier bij het volgen van de Breinbaas training.

Voor specifieke vragen die gaan over de Breinbaas training die uw kind gaat volgen op school, kunt u contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider van de school. Voor algemene vragen over de Breinbaas training kunt u contact opnemen met Katrien Schober: 06-51927388 of katrienschober@inmenstraining.nl

Meer informatie professionals om zelf de Breinbaastraining uit te voeren vind je hier.