Annemieke Mol Lous

Dr. Annemieke Mol Lous is als lector verbonden aan het lectoraat passend onderwijs bij Educatieve faculteit van de Hogeschool Leiden en de pabo van de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Haar opdracht is het onderzoeken en beschrijven van effectieve vormen van passend onderwijs om van daaruit scholen, besturen en Samenwerkingsverbanden te adviseren en te ondersteunen om dit praktisch vorm te kunnen geven. Ook worden de opbrengsten van de onderzoeken gebruikt om de pabo-opleidingen van de beide hogescholen te adviseren over hoe zij in het curriculum meer kunnen inzetten op effectief passend onderwijs.

Op basis van het onderzoek adviseert zij o.a. de Onderwijsraad, de evaluatiecommissie passend onderwijs en het Ministerie van OCW.

Internationaal is ze betrokken bij diverse universiteiten en hogescholen op het gebied van passend onderwijs.