Advies

Advies bij nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie op gebied van pedagogisch klimaat en ouderbetrokkenheid.

Bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen in een organisatie kan een trainer/adviseur van InMens aansluiten en expertise inbrengen bij thema’s als ouderbetrokkenheid, de samenwerking tussen onderwijs en zorg, pedagogisch klimaat in de organisatie, vergroten van eigenaarschap en motivatie. We denken mee over welke stappen op korte en lange termijn gezet kunnen worden om het gewenst doel te bereiken. We houden rekening met de huidige werkwijze en gebruikte methodes, die de organisatie graag wil behouden of vervangen. De organisatie maakt de keuze om InMens alleen in te zetten in een adviserende rol of ook in de uitvoerende fase bij het geven van trainingen, implementatiebegeleiding, coaching of supervisie.

Locatie

Coaching en overleggen vinden zoveel mogelijk plaats op het kantoor van InMens of online. In overleg is op school mogelijk, reistijd en reiskosten worden dan in rekening gebracht. Teamtrainingen kunnen op één van onze vestigingen plaatsvinden of op een door de school gekozen locatie.

Kosten

Offertes zijn op aanvraag.

Annulering

Individuele aanmeldingen: InMens hanteert de Algemene Voorwaarden Consumenten van het NRTO. Vervanging is mogelijk.

Voor teamtrainingen worden de annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.